Напрямки діяльності навчально-методичного центру 2014-2015 навчальний рік

Напрямки діяльності навчально-методичного центру 2014-2015 навчальний рік

Напрямки діяльності навчально-методичного центру 2014-2015 навчальний рік· Розробка та впровадження механізму інноваційного розвитку якісної дошкільної освіти. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. Оновлення освітнього процесу.

· Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки педагогів до реалізації Державного стандарту освіти.

· Оптимізація шляхів підвищення якості професійної освіти у міжкурсовий період, методичний супровід професійного розвитку за індивідуальними траєкторіями.

· Методичний супровід розвитку освітніх округів, мережевої взаємодії підструктур МР.

· Науково-методична підтримка інноваційної діяльності навчальних закладів.

· Створення умов для ефективної роботи зі здібними учнями, розвитку обдарованості.

Напрямки розвитку міських методичних об’єднань:

· Створення ефективних механізмів підвищення якості дошкільної, початкової, середньої освіти.

· Вивищення професійної компетентності педагогів засобами інноваційної науково-методичної роботи.

· Організація самоосвіти, саморозвитку педагогів в умовах постійно зростаючих вимог до володіння змістом і технологіями освіти.

· Поширення досвіду використання ІКТ в НВП, «хмарних» технологій, дистанційних форм навчання і методичної роботи.

· Упровадження ППД, використання сучасних технологій навчання в роботу молодих працівників.

· Сприяння системності у підготовці, апробації, презентації та схваленні методичних продуктів.

2. CПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА

в 2014-2015 навчальному році

педагогічні:

· недостатня готовність педагогів до якісного впровадження нових ДС;

· недостатня мотиваційна, технологічна, аналітична діяльність щодо забезпечення якості сучасної шкільної освіти;

· необхідність підвищення ПК учителів інформатики для викладання в початковій школі;

· удосконалення професійної майстерності педпрацівників на засадах інноваційних технологій;

· не систематизований підхід до роботи зі здібними учнями;

· несистемне застосування продуктивних технологій навчання;

· психологічна, особистісна неготовність педагогів до забезпечення ефективного педагогічного процесу, корекційної роботи з учнями;

методичні:

· підвищення ефективності науково-методичного супроводу освітньо-виховного процесу;

· створення освітньо-методичного середовища для повноцінного професійного розвитку, особистісного самостановлення в умовах неперервної післядипломної освіти, підвищення рівня інноваційної та дослідницької культури;

· забезпечення координації діяльності НМЦ і навчальних закладів міста, підвищення рівня кооперації в МР; якості МР з молодими педагогами;

· вивчення, узагальнення перспективного педагогічного досвіду керівних і педагогічних кадрів, забезпечення його дисемінації на різних рівнях;

· підвищення рівня науково-методичної діяльності установи відповідно до статусу навчально-методичного центру;

управлінські:

· формування інноваційно-методичної культури педагогів як засобу підвищення якості освіти;

· недостатня мотивація педагогів до підвищення технологічності, інноваційної діяльності;

· створення соціокультурного середовища для само актуалізації, самореалізації педагога засобами педагогічної діяльності;

· забезпечення координації діяльності навчального закладу і методичної служби міста.

3. ПРІОРИТЕТНІ МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ

1. Інноваційне спрямування науково-методичного супроводу вивищення професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів.

2. Психологічне та організаційно-методичне забезпечення сучасного навчально-виховного процесу, навчального процесу в системі післядипломної освіти.

3. Навчально-методичне забезпечення професійних потреб керівних і педагогічних кадрів в умовах модернізації та необхідного підвищення якості освіти.

4. ЗАВДАННЯ

· Забезпечити організаційно-методичний і науковий супровід процесу неперервної освіти педпрацівників в умовах упровадження Державного стандарту освіти.

· Продовжити забезпечення випереджального характеру процесу підвищення кваліфікації педагогів в умовах інноваційного спрямування освіти.

· Забезпечити експертно-моніторингову оцінку професійного розвитку педкадрів, підтримку атестаційної процедури, експертизи інноваційних процесів.

· Продовжити супровід реалізації регіональних та міських цільових програм розвитку освіти.

· Здійснити якісну методичну підтримку професійного становлення й розвитку молодих педагогів.

· Забезпечити готовність і спроможність педагогів до роботи в умовах інноваційних змін, підвищити рівень науково-практичної діяльності.

· Забезпечити умови для розкриття і розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів.

· Підвищити рівень діяльності міських методичних об’єднань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Створити умови для підвищення кваліфікації педагогів, освітньо-виховної роботи з дітьми, удосконалити організаційно-виховний вплив на окремих вихователів та колективи в цілому.

· Забезпечити інформаційно-методичний супровід вихователів з використання нетрадиційних форм та методів у роботі з батьками.

Просмотров: 682

Дата: Воскресенье, 14 Сентября 2014