Засіб підвищення якості освіти

Управління впровадженням педагогічних технологій

Виконання І (підготовчого) етапу програми Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст. «Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти»

TABLE(буде ссилка для скачування)

    П Л А Н

виконання ІІ (діагностично-концептуального) етапу програми Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст.. «Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти»

TABLE

ЗВІТ

про виконання ІІ етапу програми

Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст..

«Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти»

План заходів щодо виконання ІІ етапу Програми виконаний в повному обсязі

- Проведена оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу школи. Виявлено, що 78% учителів сприйнятливі до новацій, 61% готові до освоєння нововведень, 36% - мають високий ступінь новаторства.

- Проведено анкетування учителів, вихователів школи щодо їхнього ставлення до проблеми застосування педагогічних технологій. 57% опитаних не мають труднощі у вдосконаленні педагогічного процесу, успішно і продуктивно здійснюють процес навчання на основі сучасних особистісно зорієнтованих технологій, у них сформувалась своя модель навчання. 29% задоволені плануванням репродуктивної системи навчання у своїй педагогічній діяльності й готові лише використовувати елементи окремих інновацій. 14% погоджуються, що необхідно вдосконалювати навчальний процес, але працюють по старому. Під час анкетування щодо здатності учителів школи до саморозвитку(анкети «Бар’єри педагогічної діяльності», «Самоаналіз стимулів і перешкод», що під час запровадження педагогічних технологій з’являються труднощі у деяких вчителів. Умовно визначено 3 типи труднощів:

- соціально обумовлені;

- особистісні;

- професійно обумовні

Виявлено стимулюючі та перешкоджаючи і фактори саморозвитку кожного вчителя.

Проведено психологічні тренінги з корекційної діяльності:

- розвиток рефлексії

- тренінг особистісного зростання;

- тренінг комунікативних здібностей;

- тренінг емоційної стійкості;

- тренінг з формування навичок саморегуляції.

Результати анкетування засвідчили: вчителі школи вважають за потрібне застосовувати педагогічні технології, вбачають в цьому один із шляхів підвищення якості освіти.

Здійснена діагностика допомогла кожному вчителю усвідомлено планувати особистісні професійні перспективи.

Адміністрація школи, спираючись на діагностичні дослідження, визначила основні форми методичної роботи щодо підвищення психолого-педагогічної компетентності вчителів.

Змістовним було засідання круглого столу на тему «Особливості індивідуального стилю педагогічної діяльності вчителя». На засіданні обговорювались змістовні та динамічні характеристики індивідуального стилю. З усього різноманіття спостережуваних у практиці школи стилів були вибрані чотири найбільш характерні:емоційно-імпровізаційний; емоційно-методичний; міркувально-імпровізаційний; міркувально-методичний. Робота щодо визначення індивідуального стилю вчителя допомогла адміністрації школи спланувати корекційну роботу щодо підвищення результативності педагогічної діяльності кожного вчителя.

Проведено 3 заняття постійно діючого семінару «Концептуальні положення інноваційних технологій». Вивчено концептуальні положення технології інтерактивного навчання, проектної та інформаційцно-комунікаційних технологій. Дані технології об’єднує створення збагаченого особистісно зорієнтованого освітнього середовища, яке сприяє розвитку суб’єктитвності учнів їхньому життєвому та професійному самовизначенню.

П Л А Н

проведення ІІІ етапу(формувального) програми Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст.. «Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти»

TABLE

ЗВІТ

Про виконання ІІІ етапу програми Гранітненськї ЗОШ І-ІІІ ст..

«Управління впровадженням педагогічних технологій

як засіб підвищення якості освіти»

 

План заходів щодо виконання ІІІ етапу Програми виконано в повному обсязі.

Методичною радою школи на допомогу вчителю розроблені технологічні схеми та карти інтерактивної, проектної та інформаційно-комунікаційної технологій навчання. На технологічних схемах позначене умовне зображення технології процесу у вигляді покрокової, поетапної послідовності дій із зазначенням засобів, що використовуються.

Розроблене якісне дидактичне та методичне забезпечення впровадження інноваційних освітніх технологій у практичну діяльність учителів.

Так, учителі отримали орієнтовані методичні вимоги до:

- підготовки й організації уроків;

- змісту уроків;

- техніки проведення уроків з використанням інтерактивних, проектних, інофрмаційно-комунікаційних технологій.

У методичній скарбниці школи наявні структури уроків з використанням інноваційних технологій. Детально розроблена структура уроків за інтерактивною технологією навчання:

- кооперативна форма навчальної діяльності;

- колективно-групове навчання;

- ситуативне моделювання;

- опрацювання дискусійних питань.

Для вчителів розроблений алгоритм реалізації навчальних проектів. Це допомагає, упроваджуючи проекти в навчальний процес, дотримуватися системного підходу. У школі створено «банк проектів».

Організовано роботу постійно-діючого семінару «Співвіднесеність дидактичних систем і технологій навчання». Проведено 4 заняття з таких питань:

- Технологічний напрям організації педагогічного процесу;

- Гуманістичний напрям організації педагогічного процесу;

- Основні вимоги до організації та дидактичного забезпечення особистісно-орієнтованого навчального процесу;

- Порівняння традиційного навчання з технологіями особистісно орієнтованого навчання за основними параметрами освітнього процесу

Дана форма методичної роботи дала змогу залучити весь педколектив до оволодіння інноваційними освітніми технологіями.

Проведено семінар-практикум з проблеми «Використання сучасних технологій навчання з метою розвитку учнів». Цей семінар допоміг педагогам школи підвищити рівень професійної підготовки, розвити особистісні якості, здібності, сформувати в учителів технологічну культуру..

Учителі школи прослухали лекції-консультації на тему: «Головні ознаки педагогічних технологій», «Структура педагогічних технологій».

Дискусія, у якій брали участь педагоги школи, допомогла з’ясувати вплив особистісних та професійних ціннісних установок учителя на успішне впровадження педагогічних технологій.

Проведені майстер-класи «Панорама освітніх технологій».

Творчі надбання демонстрували керівники творчих груп:

- Хара О.М. – застосування інтерактивних технологій навчання.

- Гончар О.М – застосування проектної технології навчання.

- Демешко І.І. – застосування інформаційно-комунікаційної технології навчання».

Учителями Топаловою Р.І., Єфесько Т.В., Кузнецовою Н.В., Паніотовою Г.Т., Хаджиновою О.Л., Азжеуровою Л.В. проведені уроки із застосуванням інноваційних технологій.

Організовано взаємовідвідування уроків, їх обговорення, вироблені рекомендації щодо їх удосконалення.

Загальношкільна конференція «Підвищення якості освіти шляхом застосування освітніх технологій» виробила пропозиції щодо забезпечення умов поширення досвіду творчих груп із запровадження інноваційних технологій серед учителів школи.

В ході реалізації Програми учителі підвищили науково-педагогічну, методологічну компетентність в оволодінні інноваційними технологіями.

Матеріали уроків учителів Куркчи О.М., Топалової Р.І., Паніотової Г.Т. із застосуванням інноваційних технологій надруковані у фахових журналах.

Учителі Демешко І.І., Гончар О.М., Хара О.М., Азжеурова Л.В. брали участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень» в номінації «Авторський розвивальний урок та системи уроків, проект учителя-предметника».

Прослідковується позитивна динаміка навчальних досягнень учнів школи.

105 учнів школи стали учасниками і лауреатами природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнського конкурсу з українознавства «Патріот», Всеукраїнської олімпіади «Олімпус».

У 2012-2013 навчальному році учениця 7-Б класу Набок Вікторія стала переможцем ІІІ(обласного) етапу ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Тохтамірова Марія, учениця 5 класу, переможець ІІІ етапу Регіонального конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» у номінації «За творчий потенціал». Учениця 8-А класу Трофименко Катерина посіла ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії.

ЗВІТ

про виконання І етапу програми

Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ст..

«Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти»

План заходів щодо виконання ІІ етапу Програми виконаний в повному обсязі.

Видано наказ по школі(№41-од від 10 січня 2011 року) про виконання програми«Управління впровадженням педагогічних технологій як засіб підвищення якості освіти».

З урахуванням основних положень Програми доповнені розділи плану роботи школи «Організація навчально-виховного процесу», «Науково-методичне забезпечення», «Кадрове забезпечення».

Переглянута структура методичної роботи школи: створено 3 науково-дослідні групи вчителів для впровадження в навчально-виховний процес таких технологій:

- інтерактивних;

- проектних;

- інформаційно-комунікаційних

На засіданнях методичних об’єднань, шляхом самоосвіти педагоги школи вивчили наукові дослідження С.Архангельської, Б.Скіннер, Н.Тализіня, В.Безпаль з проблеми застосування педагогічних технологій, оволодівали теоретичними аспектами інноваційних технологій.

Проведено установчий семінар «Технологічна культура вчителя», на якому розглянуто освітні парадигми класичний та сучасних технологій навчання, проаналізовано системний, діалектичний, синергетичний, компетентнісний, інформаційний підходи до процесу навчання.

 
 
Яндекс.Метрика