ГАШ ВИЗНАЧАЄ МАЙБУТНЄ

ГАШ ВИЗНАЧАЄ МАЙБУТНЄ - Сучасні інноваційні педагогічні технології

Коссе Олександра Степанівна

село Гранітне Тельманівського району

                                                                                         Ніхто нам не збудує держави,

                                                                                           коли ми собі її не збудуємо

                                                                                                                                  В’ячеслав Липинський

Сьогодні школаце частина демократичного суспільства, вона має важливе значення для майбутнього, визначаючи розвиток держави. Якщо ми хочемо, щоб усі в школі і спільноті були ефективними громадянами суспільства, демократичні цінності мають інтегруватися в кожний аспект шкільного життя і місцевого середовища.

За останні роки державотворчих процесів в Україні село як одна з найпоширеніших адміністративних одиниць, на жаль, майже не зазнає оновлень. Такі соціальні та економічні чинники, як відсутність ринку праці, низький рівень економічного розвитку сільських господарств, обмеженість інфраструктури соціальних та культурних послуг, не сприяють розвитку сільської громади.

Як же за таких умов виживати сільській школі? Можна, зіткнувшись з цілою низкою невирішених проблем, пристосуватись і зайняти позицію спостерігача з великою надією на кращі часи. Але життя доводить – розвиватися може та школа, яка творчо сприймає нові ідеї, упроваджує та практикує освітні ініціативи, відгукується на волевиявлення всіх учасників навчально-виховного процесу.

Відмова від традиційних методів організації шкільного життя, орієнтація на партнерські взаємини у вирішенні шкільних справ дали можливість Гранітненській ЗОШ І-ІІІ ст.. стати відкритим навчальним закладом. Педагогічний колектив сміливо вдається до інновацій як способу адаптації школи до суспільних змін. Було вирішено відшукати внутрішні ресурси, як у власному трудовому колективі, так і в сільській громаді, які б дали можливість не просто існувати, а й активно створювати умови для задоволення потреб спільноти в одержанні якісних освітніх послуг. Адже школаце єдина колиска інтелектуального потенціалу на селі, яка є тим творчим двигуном, що приводить в дію, в рух внутрішні резерви сільської громади, спрямувавши їх на вирішення актуальних життєво необхідних, соціально-економічних проблем.

Так виникла ідея проектування моделі громадсько-активної школи, яка підносить і школу, і громаду, і кожну особистість над реаліями сьогоднішнього життя, відкриває нові шляхи розвитку за рахунок власної ініціативи, активності, творчості.

Як засвідчує досвід роботи, громадсько-активна школа у співпраці з громадою створює сприятливе середовище для соціалізації шкільної молоді. Метою соціалізації є розвиток соціально необхідних умінь, навичок і якостей учнів, самовизначення особистості, як соціальне, так і життєве, культурна ідентифікація.

Для розв’язання поставленої мети педколектив окреслив такі завдання:

- становлення громадянської позиції, виховання якостей ділової, активної, ініціативної людини;

- формування соціальних навичок поведінки, спрямованих на життєздатність та адаптацію;

- створення системи психолого-педагогічної підтримки становлення особистості кожного школяра.

У ході реалізації цих напрямів напрацьовано чимало творчих надбань. Зокрема, заслуговує на увагу досвід участі школи у розробці та реалізації соціальних та суспільних проектів.

Учні школи активні учасники Всеукраїнської акції „Громадянин”, основним завданням якої є розробка соціальних проектів та їх практичне втілення. Педагоги та школярі пройшли школу створення проектів, навчилися брати інтерв’ю, досліджувати проблеми місцевої громади, вивчати думку мешканців села, спілкуватися з представниками місцевої влади. При цьому спостерігається формування активної громадянської позиції, переорієнтація на особистість учня, відповідальність перед собою за спільну справу. Школярі вчаться давати суспільну оцінку справжніх корисних справ, зростає почуття відповідальності, виробляється вміння враховувати інтереси інших. І це дуже важливо, адже рано чи пізно період юнацької індивідуалізації закінчиться, й вони житимуть у дуже „населеному світі”. Тому так важливо вчити дітей мистецтву жити, створювати умови для особистісно орієнтованого навчання, формувати гідне майбутнє українського суспільства.

Стиль життя ГАШ відвертає учнів від асоціальних форм поведінки, допомагає розвинути соціальну активність, виховує в них почуття власної гідності, надає можливість виявити себе у конкретній життєвій ситуації.

Введення учнівської молоді в різноманітні сфери життєдіяльності та спілкування, оволодіння життєтворчими технологіями, знаннями, уміннями і навичками у найголовніших сферах людського життя є незаперечною вимогою часу.

Слід зазначити, що наша громадсько активна школа переконана в цінностях залучення громади до партнерських взаємин з метою поліпшення умов для навчання й виховання молодого покоління. Так, у квітні 2009 року було здобуто три гаранти (24000 тис.грн.) у конкурсі міні-проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальних громад. Це дало можливість протягом трьох місяців реалізувати життєво необхідні проекти: „Шкільна їдальня. Здоров’я на „12”, „Ми всі родом із дитинства”, „Зусиллями громади – комфорт школі”. Завдяки спільній роботі, учителі, учні, батьки, депутати сільської ради, підприємці, представники громадських організацій, активні мешканці села пройнялися проблемами школи, усвідомили свою причетність до її розвитку, зробили реальні кроки щодо реалізації Закону України „Про загальну середню освіту”. Внесок громади становив понад 70000 грн. Зусиллями та стараннями сільської спільноти було відремонтовано шкільну їдальню, відновлено каналізацію, проведено реконструкцію внутрішніх туалетів. Від реалізації проектів безпосередньо отримали користь 310 учнів школи, 485 батьків, 36 учителів, 20 технічних працівників, 67 вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, опосередковано – всі члени громади сіл Гранітне та Старомар’ївка (3875 осіб). Робота над проектами стала стимулом громадянської активності. Учням, досвід отриманий у процесі проектної діяльності, допомагає стати повноправними членами місцевої громади, цінним ресурсом громадянської дії, чиї енергія, ідеї, воля і прагнення набувають позитивної спрямованості та успішно використовуються під час вирішення суспільно важливих проблем.

„Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України”, - зазначається в Національній доктрині розвитку освіти.

Педколектив Гранітненської громадсько-активної школи, заручившись підтримкою громади, створює таку школу, щоб діти зростали в ній компетентними, мислячими, працьовитими, ініціативними, соціально активними.

 
 
Яндекс.Метрика