Професійний автопортрет - полная версия

ПРОФЕСІЙНИЙ АВТОПОРТРЕТ.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ з проблеми:

„Розвиток музичних здібностей дошкільників засобами новітніх технологій розвитку дитини”

Музичний керівник КЗ „Тельманівський ДНЗ ”Катруся” М.В.Шопен.

ЗАВДАННЯ
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ
НОРМАТИВНА БАЗА ДОСВІДУ
НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ

Мета досвіду: підвищити якість освітньо – виховного процесу в дошкільному навчальному закладі в контексті вимог оновленої комплексної програми навчання та виховання дітей від 2 до 7 років „Дитина” шляхом розвитку музичних здібностей дошкільників засобами новітніх освітніх технологій розвитку дитини

ЗАВДАННЯ:

  1. Допомогти дітям ввійти, „зануритися” у розмаїття музики, знайти свої форми спілкування з нею, відчути і пережити її емоційно, а також пізнати і зробити своїм духовним надбанням спадщину рідної культури.
  2. Створювати передумови для розвитку комплексу музичних здібностей дошкільників як загальної музикальності.
  3. Реалізувати індивідуальний та особистісний підхід до дітей з метою формування у них творчого музичного потенціалу, здатності до самовираження
  4. Використовувати різні інноваційні технології, які сприяють зростанню рівня музикальності у дітей дошкільного віку, допомагають дитині пізнавати світ не тільки розумом, але й серцем
  5. Здійснювати психологічну підтримку розвитку музичних здібностей дітей засобами континуальної педагогіки.

Кначалу страницы

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, комплексною програмою виховання та навчання дітей від 2-х до 7-ми років „Дитина”, програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку „Впевнений старт” : „Дошкільне дитинство – це не лише набуття типових рис особистості, а й пора розкриття творчих можливостей, неповторної індивідуальності. Тому важливим аспектом в роботі з дітьми є залучення кожної дитини до наступної і цікавої для неї творчості, в якій вона „вирізблює” власні здібності, застосовує їх у різних видах діяльності, в тому числі, в музичній.

Рівень актуальності проблеми я висловила в своєму педагогічному кредо: „З музикою світ звучить інакше, і неможливо виховати любов до того, чого не любиш сам”. Так, зовсім інакше народжуються й зростають, наприклад патріотичні, художні, естетичні почуття дошкільників у вирії музичних звуків. А коли ще й ці звуки навчає чути, розпізнавати, відчувати творчий педагог, який знаходиться у постійному пошуку, тоді палітра відчуття прекрасного у дитини поповнюється новими фарбами, новими відтінками.

Інноваційний потенціал досвіду полягає у моєму прагненні мати не стільки кількісні результати розвитку музичних здібностей у дошкільників різних вікових груп , стільки створення умов для психологічної підтримки розвитку дитячої музичної творчості, дитячої музикальності всіх, без винятку, дітей незалежно від їхніх природних даних

Кначалу страницы

НОРМАТИВНА БАЗА ДОСВІДУ:

Національна доктрина розвитку освіти, Закон України „Про освіту”, Закон України „Про дошкільну освіту”, програма виховання та навчання дітей від 2-х до 7 – ми років „Дитина”, програма розвитку дитини старшого дошкільного віку „Впевнений старт”.

Кначалу страницы

НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Музична діяльність посідає гідне місце у житті дитини:

· поширює світогляд та розвиває візуально-рухливо-слухове сприйняття;
· прищеплює любов до прекрасного;· сприяє розвитку естетичного смаку;
· розвиває пізнавальну та емоційно-вольову сфери особистості дитини;
· надає можливості самовираження, усвідомлення власного „Я”, розвитку творчої співпраці у соціумі.

Традиційна модель музичного виховання – концертно-показова. Вона не дозволяє зрозуміти важливість послідовного навчання, яке має специфічну логіку та закономірність.

Сучасним дітям бракує спілкування мовою образів, рухів, вміння виражати свої емоції та висловлюватися. Тому і необхідна особлива музична система заходів для розвитку дошкільнят, яка дозволить розвинути у дітей різноманітні якості, спростити процес соціалізації дитини, адаптації у світі людей та предметів, життя за законами добра та краси. Музична практика дитини виявляється через сприймання музики, виконавство та музично-освітню діяльність.

Музика допомагає дитині глибше сприймати навколишнє життя, збагачує та емоційно забарвлює її мову, сприяє розвиткові її музичних здібностей –індивідуально-психологічних властивостей, що є передумовою успішного виконання музичної діяльності.

Дослідження музичних здібностей, пошук шляхів і методів їх формування й розвитку здійснено вітчизняними (О.Коваль, О.Лобова, В.Макаров, Л.Масол, Е.Печерська, О.Ростовський) та зарубіжними (Е.Жак-Далькроз, З.Кодай, М.Монтессорі, К.Орф, Ш.Судзуки, Б.Трічков) вченими-педагогами. Особливості розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку досліджували А.Арісменді, Г.Артоболевська, Н.Ветлугіна, О.Запорожець, М.Михайлова, С.Науменко, О.Радинова, К.Тарасова.

Музично обдаровані діти швидко випереджають менш обдарованих у розвитку тих чи інших музичних здібностей. Практика підтверджує: в успішному оволодінні музикою наполегливість відіграє не меншу роль, ніж здібності. Але незалежно від природних даних, у всіх дітей необхідно розвивати музикальність. Т.Науменко зазначає, що основними компонентами музикальності у дошкільному віці є:

Новизна мого досвіду полягає у тому, що :

- моя власна модель розвитку музичних здібностей дітей дошкільного віку забезпечує їх розвиток не лише у дітей з природними задатками;
- в практиці роботи намагаюсь знайти ту методу, яка б поряд з розвитком спеціальних та загальних музичних здібностей у кожної дитини мала б інструментарій психологічного захисту малоздібних та нездібних від природи дошкільників, сприяла б їх музичному, інтелектуальному, мовленнєвому, художньо –естетичному, соціальному зростанню;
- використовую новітні технології музичного розвитку дошкільників: систему музично-художнього виховання, навчання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку „Сонечко” (Олени Романівни Ремізовської), педагогічну систему К.Орфа, та ін.

Кначалу страницы

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСВІДУ

Провідна ідея досвіду – розробка варіативного підходу до розвитку музичних здібностей дошкільників, що будується на використанні інноваційних освітніх технологіях музичного розвитку дошкільників, власної форми вектору психологічної підтримки дітей з різним рівнем розвитку.

Використана методологія організації розвитку музикальності

Стартовою у моїх пошуках стала методика „Виховання талантів” Сініті Судзукі, який вірив, що кожна дитина здатна до навчання, музика – це таїнство, а музичні таланти є в багатьох. За умови правильного підходу кожна дитина може навчитися розуміти музику і виконувати музичні твори. За цією методикою музичну освіту варто починати з раннього віку. Адже в цей період відбувається засвоєння рідної мови, а отже слух, голос і мозок малюка налаштовані на те, щоб вбирати і копіювати. Тому в основу свого методу Судзукі ставить асоціювання з процесом дитячого сприйняття материнської мови. «Виховання талантів» - це не тільки методика викладання гри на музичному інструменті, а й ціла філософія, що включає в себе погляди на виховання і розвиток дитини. Тому у своїй педагогічній діяльності Сініті Судзукі керувався кредом : « Спочатку характер, а потім – здібності».

У пригоді стала і система музично-художнього виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку О.Р.Ремізовської, у центрі якої - художньо-ігровий образ, а, значить, базовий принцип – навчання і розвиток у грі.

Очікуваними результатами впровадження досвіду стали:

1. Підвищення рівня розвитку музичних здібностей у дошкільників
2. Виникнення у дітей емоційного задоволення від процесу та результату діяння і творення як показника психоемоційного комфорту дитини
3. Покращання якості освітньо-виховного процесу з формування загальної життєздатності дитини дошкільного віку.

Такими вони є у сьогоденні:

Значення моєї праці над досвідом:

1. Відповідає вимогам пріоритетних напрямків у роботі дошкільного навчального закладу
2. Сприяє інноваційній діяльності педагогів.
3. Створює умови для розвитку загальної життєвої компетенції дитини дошкільного віку, для подальшого успішного навчання дітей у школі.

Кначалу страницы

Так же автор данного проекта предоставила презентации:
альбом дива рідного селища
фотоколажи проект