Використання опорної схеми Кластер на уроках української мови - полная версия

Використання опорної схеми « Кластер» на уроках української мови

З досвіду роботи вчителя початкових класів, спеціаліста вищої категорії, «старшого вчителя» Гаранжи Наталі Семенівни

Сучасний урок української мови має характеризуватися ефективною організацією роботи учнів, сприяє розвитку в учнів розумових операцій, умінь аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації, класифікації, визначення причинно-наслідкових зв`язків та залежностей між різноманітними фактами і явищами, а також виробленню навичок логічного структурування.

Для підвищення ефективності оволодіння учнями теоретичними знаннями, а також для інтенсифікації роботи учнів на уроці я використовую узагальнюючу схему « Кластер».

Учні, як відомо з досвіду, не надто полюбляють вчити довгі, не завжди логічно побудовані правила. Школярам іноді важко пов`язати правило, викладене в підручнику, з конкретним прикладом, що розглядається. І тому вони з більшим бажанням вивчають матеріал, поданий у вигляді логічної схеми, де викладено основні компоненти і з першого погляду можна знайти те, що цікавить. Крім того, опрацьовуючи матеріал за схемою, учень не просто переказує його зміст, а конструює свою відповідь. Отже, розвивається мислення та зв`язне мовлення учня.

« Кластер» допомагає включити кожного учня в активну діяльність, підвести до формування понять, стійких навичок. Він містить головні теоретичні відомості і факти, об`єднує у систему розрізнені поняття та явища і подається учням у сконцентрованому вигляді, включаючи в роботу їх образну пам`ять. Це полегшує вивчення і засвоєння матеріалу, вказує шлях до практичного його застосування.

Ця схема дає висновки, які народжуються на очах учнів під час пояснення і оформлюються у вигляді« грона»,«сузір’я». В центрі кластеру записується ключове поняття, від нього йдуть стрілки – промені в різні боки, які сполучають це слово з іншими, від яких у свою чергу промені розходяться далі і далі. Використання схеми «кластер» дає необмежені можливості для «гри» з інформацією.

Вона допомагає учителеві ефективніше навчати, а дітям - легше засвоювати навчальний матеріал.

Активна відповідь школярів - це зворотній зв`язок ділового контакту на уроці. В.О.Сухомлинський писав: "Майстерність організації розумової праці учня полягає в тому, щоб дитина уважно слухала вчителя, запам`ятовувала, думала, не помічаючи того, що вона напружує сили, не змушуючи себе уважно слухати вчителя, запам`ятовувати, думати".

Цьому і сприяє схема – опора « Кластер».

Коли учень відповідає на запитання вчителя, користуючись схемою, зникає скутість, страх, мовні помилки. Схема стає алгоритмом міркування, доведення, а увага зосереджується не на запам`ятовуванні чи відтворенні вивченого, а на сутності міркування, усвідомленні причинно - наслідкових залежностей і зв`язків. Звичайна наочність оживає, починає говорити. Жоден учень не відчуває себе безпорадним.

Однією з переваг логічної схеми є її динамічність. Матеріал у ній подається поступово, в міру засвоєння його учнями. Це дає змогу не забігати наперед, не вгадувати результати, а бути присутніми при народження граматичного правила і самим творити його. Подібні наочні укрупнення, особливо динамічні, дають змогу створювати в класі атмосферу пошуку й свідомого засвоєння виучуваної теми.

За логічною схемою можна повторити матеріал на уроці приблизно шість разів, а саме під час: 1) творення логічної схеми; 2) зображення її на дошці; 3) перенесення в зошити;

4) виконання вправ з використанням схеми; 5) зіставлення схеми з матеріалом підручника; 6) підсумки.

«Кластер» може бути використаний на самих різних етапах уроку. На етапі актуалізації – для стимулювання розумової діяльності. На етапі осмислення – для структуризації учбового матеріалу. На етапі рефлексії – для підведення підсумків того, що учні вивчили. Таким чином, логічні схеми на уроці повинні стати постійним помічником, основою взаємодіючого спілкування, результатом власних пошуків, імпульсом до активної роботи і стимулів в інтересі учнів до предмета.

Використання опорної схеми « Кластер» при вивченні теми «Іменник»

( Схема)