Гранітненська ЗОШ


Дата: 2011-06-09. Время: 14:44:15.
Автор: Кузнецова Н.В., Хаджинова С.В..
Место работы: Заступник директора Гранітненської школи, керівник МО вчителів початкових класів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ

– сприяння вивченню документів про освіту, постанов Уряду про школу;
– вивчення та впровадження у практику досягнень педагогіки, психології, передового педагогічного досвіду;
– оволодіння інноваційними технологіями, найдосконалішими методами та прийомами навчання в умовах малокомплектної школи;
– систематичне вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних розробок, інструкцій, рекомендацій щодо змісту, форм і методів проведення уроків, позакласної і позашкільної роботи, всього навчально-виховного процесу в класах-некомплектах;
– аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, труднощів в опануванні програмового матеріалу і розробка заходів, що дадуть змогу підвищувати ефективність навчального процесу;
– працювати над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням професіоналізму;
– організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості.ГРАНІТНЕНСЬКА ЗОШ І-ІІІ ст.

 
Районний  семінар вчителів початкових класів

 


Тема семінару :  Організація самоосвітньої діяльності учнів


План проведення:


8.00 - 8.30 Прибуття учасників семінару

8.30 - 8.50 Виступ-привітання директора школи Коссе О.С.


8.50 - 9.30 Практична частина . Тренінг.


9.40 - 10.20 Відвідування уроків

1-А - 2 урок - математика вчитель Кириленко Т.В.
3-Б - 2 урок - Я і Україна вчитель Мармур В.В.
3-А - 2 урок - читання вчитель Хаджинова С.В.

2-А - 3 урок - позакласне читання вчитель Афендулова Л.П.
4-А - 3 урок - позакласне читання вчитель Рудова Т.В.
4-Б - 3 урок - розвиток мовлення вчитель Памбук І.С.


10.50 - 12.30 Зустріч за “круглим столом”
Теорія і практична реалізація теми семінару.


12.30 - 13.00 Підведення підсумків семінару


 


Прийоми
вироблення продуктивного
творчого мислення у дітей

 


• вміння знаходити протиріччя (основа парадоксального мислення, яке є основою творчості);
• комбінування – уявне об”єднання декількох різних предметів в незвичайному ракурсі;

• пошук аналогії – це узагальнення визначених ознак і якостей одного предмета і пошук потрібних властивостей в інших. (дає можливість подивитися на проблему чи об”єкт зовсім з іншої точки зору);
• асоціювання – це встановлення зв”язку між різними поняттями чи ідеями(шлях до відкриття)

Формування вмінь самоконтролю

Структурні елементи самоконтролю:

• увага до результатів своєї роботи, її умов та прийомів;
• спостереження за ходом роботи та її показниками(швидкість і точність застосованих прийомів);
• мисленнєві операції: аналіз результатів спостереження, встановлення зв”язків, тощо;
• точна та совєчасна реакція на помічені недоліки в роботі, яка виражається в їх корекції.


Самоконтроль – це:

• усвідомлення цілей діяльності;
• первісне ознайомлення з кінцевим результатом і способами його отримання;
• зіставлення ходу роботи й досягнутих результатів зі зразком;
• оцінка стану виконаної роботи, встановлення й аналіз допущених помилок, виявлення їх причин;
• коригування роботи на основі даних самооцінки, внесення вдосконалень.
 

Поділ на групи за кольорами

Червоний колір –

знак невгамовної (невичерпної) енергії, революційного пошуку нового, боротьби за нові ідеї.


Жовтий колір –

знак сонця, тепла і надії.

Зелений колір –

знак життя, пробудження нових ідей, нових сил,
нових звершень.


Блакитний колір –

знак чистоти, піднесеності думок, знак розсудливості і поступового сходження до високих ідеалів.

Питання для роботи в групах
1. Побудувати асоціативний кущ, визначити поняття “самоосвіта”(з яких компонентів складається самоосвітня діяльність).
2. Які особливості самоосвітньої діяльності саме в учнів початкової школи.
3. Закінчити “ланцюжок” діяльності учнів в процесі самоосвіти. Виділіть головну ділянку в ньому. Доведить свою думку
4. Назвіть структурні елементи самоконтролю.
5. Закінчити думку: “Розроблення інструментарію самоосвітньої діяльності передбачає…
6.  Операційні дії та постійне відслідкування результативності передбачають.

7. Відслідкування результативності роботи та коригування дій передбачають…
 

Просмотров: (4360)