Всеукраїнські інтернет - збори батьків першокласників


 Всеукраїнські інтернет- збори для батьків першокласників

Питання для обговорення
(відгуки надсилати за адресою: 1klasBatki2012@gmail.com)

1. Умови навчання моєї дитини у 1 класі:
• влаштовують повністю______________;
• влаштовують частково______________;
• не влаштовують____________________.
2. Забезпечення першокласників підручниками:
• забезпечені повністю______________;
• забезпечені частково______________;
• не забезпечені ____________________.
3. Якість підручників для першого класу:
• задовольняє повністю______________;
• задовольняє частково_______________ ;
• не задовольняє ____________________.
4. Організація харчування першокласників:
• задовольняє повністю______________;
• задовольняє частково_______________ ;
• не задовольняє ____________________.
5. Необхідність функціонування групи продовженого дня учнів перших класів:
• функціонування групи продовженого дня необхідне _____________;
• функціонування групи продовженого дня необхідне частково____________ ;
• немає потреби організовувати групу продовженого дня для учнів 1 класів ___________;
• інше ___________.
6. Якою має бути група продовженого дня для учнів 1 класу?
• для кожного класу окремо («клас-група») _____________;
• одна – на паралель перших класів ___________________ ;
• різновікова група продовженого дня (для учнів 1 – 4 класів) _;
• інше ___________.
7. Що, на Ваш погляд, впливає на здоров’я дитини в цей період навчання?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Організація уроків фізичної культури в 1 класі:
• задовольняє повністю______________;
• задовольняє частково_______________ ;
• не задовольняє ____________________;
інше_____________________________.
9. Безпека перебування Вашої дитини в школі:
• задовольняє повністю______________;
• задовольняє частково_______________ ;
• не задовольняє ____________________;
• інше______________________________.
10. Організація навчання учнів іноземної мови з 1 класу:
• задовольняє повністю______________;
• задовольняє частково_______________ ;
• не задовольняє ____________________;
• інше_____________________________.
11. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів має бути:
• словесним (без балів)_________________;
• у балах_____________________________;
• інше________________________________
12. Якою Ви бачите співпрацю педагогічного та батьківського колективів?
____________________________________________________________________
13. Яких результатів Ви чекаєте від навчання дитини в початковій школі? ___________________________________________________________________
14. Як, на Вашу думку, можна поліпшити організацію навчально-виховного процесу в перших класах.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Просмотров этой странички: 2929