Моніторинг якості початкової освіти


Дата: 2012-09-08. Время: 14:31:05.
Автор: Ольга Пилипчук.
Место работы: Заведующий методического кабинета.

Моніторинг якості початкової освіти – це обов’язкова самостійна ланка управлінської діяльності. Щоб бути ефективним, він має стати системою, що поєднує усі види контролю і оцінювання, упорядковує об’єкти, процедури й інформацію у часі і просторі, передбачає види, форми, критерії оброблення даних та їх подальше використання з метою впливу на якість початкової освіти на різних рівнях управління. За цією умовою можна буде відстежувати рівень реалізації цілей початкової освіти, у тому числі тих, які визначають особистісний розвиток дітей, їх здоров’я, помітити найважливіші зміни у її якості й здійснити відповідні кроки як для корекції стану, так і обґрунтованого відзначення педагогічної діяльності найкращих педагогів.

Аналіз результатів моніторингових досліджень дозволяє виявити тенденції розвитку освіти, проблеми у формуванні відповідних рівнів навчальних досягнень та життєвих компетентностей. І як наслідок, скоординувати і спланувати подальшу роботу. Треба звернути увагу вчителів на те , що все починається з внутрішньокласного моніторингу, який веде учня початкової школи від 1 класу до ДПА у 4 класі. Усвідомлюючи необхідність та важливість моніторингу, надаючи цій діяльності глибокої вдумливості, більшість вчителів початкових класів Тельманівського району навчились об’єктивно оцінювати мовленнєві, мовні та математичні навички і вміння учнів, грамотно здійснювати діагностику рівня навчальних досягнень учнів. Використання моніторингової системи виявило тенденцію поступового підвищення якості знань і рівня навченості молодших школярів з математики, читання та української мови.( діаграми) .

Українська мова

Математика

Цьому сприяла робота на корекційно-аналітичному етапі. Відпрацьовано різні форми інструментарію ( відкриті та закриті комбіновані комплексні тести, анкети, комбіновані та диференційовані контрольні роботи тощо) та запропоновано вчителям до впровадження. З метою вивчення навчальних досягнень учнів 4 класів у школах району у вересні , грудні та травні 2011- 2012 навчального року було використано різні види контролю: діагностичний , поточний, підсумковий , що дало змогу перевірити оволодіння учнями 4 класів основними знаннями та вміннями з курсів «Математика», «Українська мова», « Читання» на рівні обов’язкової підготовки, сформувати міцне підґрунтя для її підвищення. Протягом навчального року відслідковувалась динаміка засвоєння учнями знань. Позитивна динаміка, яка прослідковується, є результатом урізноманітнення форм організації навчальної діяльності. При цьому перевага надавалась формам, які передбачали застосування мовної, математичної теорії на практичному рівні, а підґрунтям стали сформовані уміння та навички учнів. Покращенню результатів сприяла системна поточна корекційна робота:

● корегування учителями календарного та поурочного планів;

● складання індивідуального маршруту роботи для кожного учня;

● залучення батьків до процесу корекційної роботи тощо.

Завдяки цій роботі рівень досягнень учнів на кінець року підвищився.

Найкраще підготовленими виявилися учні Тельманівського НВК ( вч. Лавшук І.В., ВітченкоН.Г., Іванова Н.М.,), Гранітненської ЗОШ ( вч.), Мирненської, Луківської шкіл - 90-100 % якість знань.

Слабу підготовку мають учні 4 класів Бахчовицької, Чермалицької, Шевченківської та Кузнецово – Михайлівської шкіл – якість знань становить 20- 50 % .

Українська мова

                          

                       

Математика

 

Читання

Порівнявши результати моніторингових досліджень та ДПА учнів 4 класів можна зробити висновок, випускники початкової ланки засвоїли програмовий матеріал та готові навчатись у середній школі, рівень навчальних досягнень випускника початкової школи району відповідає вимогам державного стандарту . Разом з тим, учителі початкової школи не в повній мірі реалізують у своїй діяльності компетентнісний підхід до навчання, орієнтуються на передачу знань, а не на формування в учнів уміння застосувати ці знання на практиці в стандартних і нестандартних ситуаціях. Необхідно посилити орієнтацію початкового мовного курсу на мовленнєвий розвиток учнів, працювати над формуванням в учнів навичок читання та літературних компетентностей у відповідності з сучасними вимогами, використовувати під час навчання завдання, які формують в учнів уміння нестандартно мислити та застосовувати свої знання в практичній діяльності, дотримуватися державних стандартів освіти через систему контролю за якістю знань учнів. Учителям і учнями треба вчитися працювати з тестовими завданнями , інтенсивніше переходити на інтерактивні форми і методи навчання; формувати в учнів вміння застосувати знання в змінених умовах і в різних життєвих ситуаціях; закладати основи ключових компетентностей. Щоб підвищити якість знань учнів початкових класів потрібно:

- продовжити і вдосконалити відслідкування рівня моніторингових досліджень якості знань учнів,

- визначати рівні навчальних досягнень та компетенції учнів за результатами навчання;

- далі працювати над формуванням ключових компетенцій, щоб забезпечити комплексне досягнення освітніх цілей та реалізувати знання учнів в життєвих ситуаціях;

- сприяти саморозвитку і самоорганізації молодших школярів шляхом тісної взаємодії учителя з учнем;

- заохочувати батьків до співпраці з вчителем.

Просмотров этой странички: 9448

НовостиДата: 2018-01-24 04:56:17
Председатель ОГА назначил стипендии творческим работникам Сумщины
Распоряжением председателя Сумской областной государственной администрации от 18.01.2018 №22-ОД «О назначении стипендий председателя облгосадминистрации ведущим творческим работникам области в 2018 году» утвержден список ведущих творчески....

Дата: 2018-01-23 05:47:42
Образовательный туризм для школьников новость с продолжением
Пролистывая страницы интернет изданий 23января 2011 года встретилась новостная публикация достопримечательностях Поназыревского района которых располагается в Костромской области. Название новости Туризм — привлекательный вид деятельности. Во....

Дата: 2018-01-21 12:34:14
Занятия и лекции для студентов проведут Спецы ИТ компаний
Ведущих специалистов ИТ-компаний долучатимуть к проведению практических и лекционных занятий в Днепровском национальном университете им. Олеся Гончара. Также студенты смогут проходить стажировку или преддипломную практики в этих компаниях. Это предус....

Дата: 2018-01-18 08:49:53
В одном из регионов Калининградской области начал работать Технопарк
Новый центр дополнительного образования в школе поселка Грачевка начал работу в среду, 17 января. Мини-технопарк Edutainment объединит воспитанников детских садов и учащихся школ Зеленоградского и Гурьевского городских округов, Светлогорского района,....

Дата: 2018-01-17 09:10:23
Агрессия детей привела к скандалу в Запорожской школе
В Запорожской области в школе села Осипенко вследствие детской агрессии произошел конфликт. Как выяснили журналисты «Фразы», мама одного из учеников третьего класса сообщила о мальчике, который ведет себя агрессивно, срывает уроки и напад....

Дата: 2018-01-16 09:31:30
Конкурс педагогического мастерства проходит в Коркинском районе
В декабре месяце начался конкурс Учитель года проводимый в Коркинском районе Челябинской области. Приняли в этом конкурсе участие девять учителей определённых предметов и 14 молодых учителей которые в школе работали не больше трёх лет. Конкурсанты ....

Другие новости...
Методики автора сайта
Противодействие терроризму (590)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2041)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (6966)
Розвиток творчих можливостей учнів (5589)
Моніторинг якості початкової освіти(9449)
Формирование бизнес культуры младших школьников (2514)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3250)
План роботи творчої групи (5424)
Техника чтения младших школьников. (8190)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (4860)
Обласний інтернет - конкурс (3058)
Организация работы в пришкольных лагерях (4379)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (3915)
Создание учительского сайта (4608)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (5912)
Модель «5 шагов к успеху» (4723)
Клуб педагогічної майстерності (6006)
Мастер - класс. Алгоритм (4317)
Мастер - класс (7059)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (4398)
Метод проектов (4261)
Курс "Християнська етика " (4309)
Дистанционное образование учителя (3004)
Ученический проект (4889)
Дидактические игры на уроках рисования. (12951)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (12232)
Уроки изобразительного искусства (7984)
Критичне мислення (4966)
Анализ воспитательного мероприятия (6766)
Развитие критического мышления (15192)
Развитие логического мышления (6128)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (4592)
План работы кружка ,, В мире информатики" (5965)
Метод проектов (4752)
Розв'язання винахідницьких задач (8300)
Вимоги до уроку (5198)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (17925)
Самоосвіта вчителя. (8867)
Портфолио ученика (5372)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3032)
Самоанализ урока (6719)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (6558)
Викладання предмета "Я і Україна" (5677)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (7777)
План роботи школи молодого вчителя (8557)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (18814)
Добірка диктантів (15776)
Творча група вчителів початкових класів (5702)
Панорама творчих уроків. (6434)
На допомогу молодому вчителю (4532)
Форми роботи РМО (12270)
Анализ урока. Методические рекомендации (42412)
Автор сайта о себе (3220)