критическое мышление


Дата: 2010-11-09. Время: 17:22:52.
Автор: Пилипчук О.Ф.
Место работы: Методист.

                            Розвиток критичного мислення      

                                                                Пилипчук О.Ф., методист РМК,

     виступ на засіданні секції вчителів початкових класів.                                      

Це завдання є актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості сучасної молодої людини. Критичне мислення як світоглядна категорія має стати об’єктом професійної уваги кожного вчителя, який з перших кроків дитини у початковій школі є дотичним до процесу формування її поглядів, переконань, цінностей.
Саме з цієї причини розвиток критичного мислення дітей молодшого шкільного віку став об’єктом дослідження у даній статті. Обрання предмету дослідження пов’язане з інноваційними змінами у змісті шкільної початкової освіти, а саме – з обов’язковим запровадженням у початкових классах Радикальні зміни, які відбуваються у сучасному вітчизняному освітньому середовищі і віддзеркалюють тенденції розвитку світової освіти, особливо акцентують необхідність переорієнтації шкільного навчального і виховного процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманна динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку і, відповідно, барвисте різноманіття теорій, напрямків, ідей, поглядів. В таких умовах на перше місце виходить здатність і готовність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути толерантним і сприйнятливим. Власне, мова йде про виховання інтелекту творчої і незалежної особистості, здатної на критично-конструктивне бачення себе, оточуючого світу і своєї ролі в ньому.
Це завдання є актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення як пріоритетного напрямку виховання особистості сучасної молодої людини. Критичне мислення як світоглядна категорія має стати об’єктом професійної уваги кожного вчителя, який з перших кроків дитини у початковій школі є дотичним до процесу формування її поглядів, переконань, цінностей.
Саме з цієї причини розвиток критичного мислення дітей молодшого шкільного віку став об’єктом дослідження у даній статті. Обрання предмету дослідження пов’язане з інноваційними змінами у змісті шкільної початкової освіти, а саме – з обов’язковим запровадженням у початкових класах
З поміж різноманітних психологічних умов, які супроводжують процес навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку, до числа таких, що можуть сприяти формуванню критичного мислення, слід віднести наступні.
По-перше, уміле інформаційне мотивування діяльності завдяки новизні та евристичності матеріалу, який підлягає осмисленню. Слід враховувати, що молодшим школярам притаманне палке бажання вчитися, пізнавати щось нове. Відкриття перед ними можливостей іноземної мови як нового засобу спілкування, ознайомлення з соціокультурними реаліями інших країн розвиває у них здатність засвоювати і переробляти нову інформацію, сприяє усвідомленню тієї істини, що існують різні способи мислення, різні шкали оцінювання предметів і явищ.
При цьому важливо сформувати у дітей таке ставлення до інформації, при якому вона виступає не кінцевим, а відправним пунктом пізнавальної діяльності. Адже навіть молодшим школярам накопичений ними життєвий досвід дозволяє порівнювати та аналізувати, наприклад, стереотипи поведінки людей у рідній та іноземній країні, правила етикету, культурні звичаї і традиції. Пам’ятаймо, що саме завдяки критичному мисленню процес пізнання набуває індивідуальності, осмислюється кожною дитиною з позицій її досвіду.

Полный текст выступления
 

Просмотров этой странички: 5375

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1415)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2562)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8515)
Розвиток творчих можливостей учнів (6957)
Моніторинг якості початкової освіти (11174)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3046)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3664)
План роботи творчої групи (6033)
Техника чтения младших школьников. (8904)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17748)
Обласний інтернет - конкурс (3371)
Организация работы в пришкольных лагерях (4752)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4352)
Создание учительского сайта (5152)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6546)
Модель «5 шагов к успеху» (5104)
Клуб педагогічної майстерності (6615)
Мастер - класс. Алгоритм (4820)
Мастер - класс (8977)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5336)
Метод проектов (4768)
Курс "Християнська етика " (4836)
Дистанционное образование учителя (3339)
Ученический проект (6094)
Дидактические игры на уроках рисования. (14711)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13279)
Уроки изобразительного искусства (8651)
Критичне мислення(5376)
Анализ воспитательного мероприятия (7275)
Развитие критического мышления (18009)
Развитие логического мышления (7403)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5142)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6980)
Метод проектов (5150)
Розв'язання винахідницьких задач (9717)
Вимоги до уроку (5695)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19373)
Самоосвіта вчителя. (9490)
Портфолио ученика (5704)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3383)
Самоанализ урока (7187)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7244)
Викладання предмета "Я і Україна" (6120)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8528)
План роботи школи молодого вчителя (9066)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19639)
Добірка диктантів (17575)
Творча група вчителів початкових класів (6060)
Панорама творчих уроків. (6898)
На допомогу молодому вчителю (4883)
Форми роботи РМО (14614)
Анализ урока. Методические рекомендации (45703)
Автор сайта о себе (3565)