Портфолио- способ оценки личных достижений ученика


Дата: 2010-11-09. Время: 13:00:27.
Автор: Пилипчук Ольга Фёдоровна.
Место работы: Методист.

Портфоліо
як засіб оцінки особистих досягнень учня


        Одним з істотних недоліків традиційної виховної системи є те, що цілі виховання задаються і визначаються зовнішніми чинниками, обставинами  , в даний час з особливою гостротою встає питання про перегляд ефективності педагогічних технологій саме з точки зору наявності в них елементів, орієнтуючих учнів на самостійну постановку цілей виховання, що стає органічною складовою частиною освіти підростаючого покоління.
      Встановлено, що однією з причин відставання учнів є малорозвинене вміння визначати цілі і критично оцінювати результати своєї діяльності. Вирішити дану і багато інших проблем, пов'язаних з об'єктивною метою і оцінюванням результатів діяльності учня покликане використання технології збору і ведення портфоліо.
      Портфоліо (по-італійськи - «папка з документами») є формою аутентичного (дійсного, справжнього) оцінювання освітніх результатів по продукту, створеному учнями в ході учбової, творчої, соціальної і інших видів діяльності. Істотнє значення портфоліо додає планеруванню і оцінюванню учнями результатів власної діяльності.
      Традиційно портфоліо є підбіркою, або колекцією робіт, метою якої є демонстрація досягнень учня. Будучи по суті альтернативним способом оцінювання по відношенню до традиційних форм, портфоліо дозволяє вирішити два основні завдання:
• прослідити індивідуальний прогрес учня, досягнутий їм в процесі навчання, причому поза прямим порівнянням з досягненнями інших учнів;
• оцінити його досягнення і доповнити (замінити) результати інших форм контролю.

Портфоліо не лише є ефективною формою оцінювання але і допомагає вирішувати багато важливих педагогічних завдань, такі як:
• заохочення активності і самостійності учнів;
• розвиток навиків діяльності рефлексії і оцінної (самооцінної) діялбності учнів;
• створення додаткових передумов і можливостей для успішної соціалізації.
Сама по собі ідея створення портфоліо не така вже і нова. У дошкільних установах тека з досягненнями дитяти за період знаходження в дитячому саду вручається батькам на пам'ять на випускному святі. У тридцяті роки минулого століття в О.С. Макаренка теж був подібного роду документ де він відзначав всі вчинки і можливі витівки (як позитивні, так і негативні) своїх вихованців. А Л.М. Толстой, навчаючи і виховуючи сільських дітей в Ясній Поляні, вів графічне відстежування впливу сім'ї і рівня стану на розвиток дітей. Російська школа багата своєю історією і завжди активно включається в інноваційну діяльність. Вивчення теорії і ознайомлення з реальною практикою використання портфоліо як інструменту усвідомлення учнем власних освітніх цілей особистий інтерес до даної форми роботи і перші спроби введення портфоліо як одного з елементів виховної роботи з учнями привели до необхідності відповісти на два питання: чи потрібне портфоліо взагалі? А якщо потрібно, то кому і навіщо?

Класному керівникові. Адже саме він зобов'язаний відстежувати шляхи і етапи становлення особистості вихованця, роблячи проміжні висновки про розвиток дитини, його адаптацію до різних ситуацій і умов, будь то навчання, спілкування у дворі, заняття в гуртку, відвідування театру, взаємини в сім'ї і з товаришами.
Батькам учнів. Адже кожному віку властиві свої проблеми, свої нюанси одвічного конфлікт батьків та дітей. Батьки йдуть до класного керівника за порадою, з проханням про допомогу. І коли він може послатися на результати тестів з поясненнями психолога, на записи індивідуальних бесід з учнями, на всілякі рейтингові показники, на графіки рівня особистого зростання, таблиці взаємин в класному колективі, аналіз участі учня в справах класу та школи, батьки починають серйозніше замислюватися про причини нерозуміння власного дитяти, що виникають деколи, про пошуки грамотного виходу з ситуацій, що склалися.
Учневі (і особливо йому!). Хоча, на наш погляд не варто виставляти портфоліо цілком на огляд   учнів, адже в кожній професії є своя «кухня», куди стороннім вхід суворо заборонено. Портфоліо необхідне, коли виникає потреба надання характеристики, наприклад, для переходу в інший учбовий заклад або для вступу до вузу.

Портфоліо учня може складатися з 4 розділів:
РОЗДІЛ I «Освітня діяльність»
РОЗДІЛ ІІ «Виховна діяльність»
РОЗДІЛ ІІІ «Офіційні документи»
РОЗДІЛ IV «Особисте зростання. Відгуки та рекомендації»

РОЗДІЛ І «Освітня діяльність» включає освітній рейтинг учнів, що складається з двох блоків:
1) Навчальна діяльність.
2) Позаурочна пізнавальна діяльність.
Блок «Навчальна діяльність» містить відомість успішності по учбових предметах за рік та інформацію про проходження електівних курсів.
Блок «Позаурочна пізнавальна діяльність» містить оцінку досягнень учня на олімпіадах і конкурсах різного рівня (шкільного, міського, обласного, і т.д.), а також розроблених учнями проектів і творчих робіт.

РОЗДІЛ II «Виховна діяльність» включає суспільну і творчу активність учня та складається з трьох блоків:
1) «Класне самоврядування».
2) «Шкільне самоврядування».
3) «Творча активність».

«Класне самоврядування»:
• робота учня в органах класного самоврядування в різні роки навчання;
• діяльність по організації класних справ;
• участь в різних заходах класу.

«Шкільне самоврядування»:
• діяльність в шкільному міністерстві;
• участь в шкільних, районних зборах активу.

«Творча активність»:
• робота учня в творчих колективах і спортивних змаганнях на шкільному, міському, обласному та українському рівні.

РОЗДІЛ III «Офіційні документи» включає всі, що є в учня сертифіковані документи, які підтверджують індивідуальні досягнення в різних видах діяльності: дипломи, грамоти, сертифікати, посвідчення, подячні листи за перемоги і участь в конкурсах, змаганнях як в школі так і поза стінами школи.

РОЗДІЛ IV «Особисте зростання. Відгуки та рекомендації» включає наступні документи: анкети, тести; відгуки керівників проектів, творчих груп про діяльність учня.

Слід зазначити, що портфоліо є не лише сучасною ефективною формою оцінювання діяльності і особистого зростання учнів. Але і допомагає вирішувати важливу педагогічну задачу: формувати вміння вчитися, ставить перед собою цілі, планувати і організовувати власну діяльність

Просмотров этой странички: 5703

Методики автора сайта
Противодействие терроризму (1415)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2562)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (8515)
Розвиток творчих можливостей учнів (6957)
Моніторинг якості початкової освіти (11174)
Формирование бизнес культуры младших школьников (3046)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3664)
План роботи творчої групи (6033)
Техника чтения младших школьников. (8904)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (17748)
Обласний інтернет - конкурс (3371)
Организация работы в пришкольных лагерях (4751)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (4352)
Создание учительского сайта (5152)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (6546)
Модель «5 шагов к успеху» (5104)
Клуб педагогічної майстерності (6615)
Мастер - класс. Алгоритм (4820)
Мастер - класс (8977)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (5336)
Метод проектов (4768)
Курс "Християнська етика " (4836)
Дистанционное образование учителя (3339)
Ученический проект (6094)
Дидактические игры на уроках рисования. (14711)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (13279)
Уроки изобразительного искусства (8651)
Критичне мислення (5375)
Анализ воспитательного мероприятия (7275)
Развитие критического мышления (18009)
Развитие логического мышления (7403)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (5142)
План работы кружка ,, В мире информатики" (6980)
Метод проектов (5150)
Розв'язання винахідницьких задач (9717)
Вимоги до уроку (5695)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (19373)
Самоосвіта вчителя. (9490)
Портфолио ученика(5704)
Психолого - педагогическое обеспечение урока. (3383)
Самоанализ урока (7187)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (7244)
Викладання предмета "Я і Україна" (6120)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (8528)
План роботи школи молодого вчителя (9066)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (19639)
Добірка диктантів (17575)
Творча група вчителів початкових класів (6060)
Панорама творчих уроків. (6898)
На допомогу молодому вчителю (4883)
Форми роботи РМО (14614)
Анализ урока. Методические рекомендации (45703)
Автор сайта о себе (3565)