В помощь молодому учителю


Дата: . Время: .
Автор: .
Место работы: .

Психолого-педагогічне забезпечення уроку


1. Логічність і змістовність уроку; відповідність навчального матеріалу віковій та іншій особливостям /зокрема ведучим сенсорним каналам, коливанням працездатності, темпу психічної діяльності/, рівню загальної і предметної підготовки учнів /обсяг, зміст, насиченість спеціальною термінологією, визначеннями, поняттями/.
2. Темп уроку: адекватний /неадекватний/.
3. Етапи уроку /введення нового знання, його осмислення, закріплення і повторення, перевірка й оцінювання/.
4. Методичні прийоми на основних етапах уроку:
   4.1. Розповідь.
   4.2. Пояснення.
   4.3. Бесіда.
   4.4. Лекція .
   4.5. Ілюстрація.
   4.6. Демонстрація.
   4.7.Створення проблемної ситуації.
   4.8. Створення ігрової ситуації.
   4.9. Навчальна дискусія.
   4.10. Навчально-лабораторний експеримент.
   4.11. Вправи.
   4.12. Взаєморозуміння.
   4.13. Використання опорного конспекту.
   4.14. Опитування.
   4.15. Контрольна робота.
   4.16. Залік.
   4.17. Навчально-творчі заняття.
   4.18. Критичний аналіз навчальної діяльності.
5. Формування загально навчальних і загально інтелектуальних умінь:
    5.1. Уміння виділити й усвідомлювати навчальну задачу.
    5.2. уміння будувати план діяльності на основі свідомої орієнтації в навколишніх
умовах, здатність виділити значущі ознаки.
   5.3. Уміння обирати адекватні засоби діяльності.
   5.4. Уміння утримувати навчальну задачу.
   5.5. Здійснення самоконтролю і самооцінювання.
    5.6. Уміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати
сприйману інформацію.
6. Доцільність вправ, завдань. Зв’язаність кожної вправи, завдання з теми уроку. Обсяг, складність, продуктивність,
корекційно-розвивальна ефективність.
7. Використання дидактичного, наочного і додаткового /інформативно-ілюстративного/ матеріалу:
    7.1. Чи навчальне навантаження стабільне.
    7.2. Чи відповідає навчальній обстановці, темі уроку.
    7.3. Чи відповідає психолого-гігієнічним вимогам.
8. Запобігання появі труднощів у навчанні й подолання неуспішності учнів. Аналізуючи урок, можна також розглянути його суб’єктно-особистісну орієнтацію:
9. Позиція вчителя стосовно учнів:
    9.1. Дорослий-дитина.
    9.2. Батько-дитина.
    9.3. Дорослий-дорослий.
10. Поведінка вчителя на уроці.
      10.1. Авторитарно-вимоглива.
      10.2. Відсторонено-офіційна.
      10.3. Розважально-сюсюкаюча.
      10.4. Зацікавлено – рівноправна.
11. Мовне середовище:
       11.1. Мовлення вчителя /багатослівність; постійне багаторазове повторення запитань, інструкцій/.
       11.2. Мовлення учнів /уміння слухати один одного, оцінювання відповідей самими учнями, міркування з приводу навчального матеріалу/.
12. Поведінка учнів:
      12.1. Підпорядкування волі вчителя.
      12.2. Вільне спілкування в рамках теми уроку, обмін думками.
       12.3. Пасивна участь на уроці.
       12.4. відсутність інтересу до уроку.
13. Способи взаємодії вчителя й учнів між собою:
      13.1. Підпорядкування слабкого сильному.
      13.2. Взаємоповага й уміння враховувати думку кожного.
      13.3. Роз’єднаність і неповага одне до одного .
      13.4. Здатність до колегіальних дій.
14. Способи подачі навчального матеріалу :
      14.1.Характер змісту (аксіоматичний, проблемний ).
      14.2. Форма (лекція , обговорення ).
      14.3.Використання засобів залучення уваги .
      14.4.Персоналізація висловлювань і їх емоційне забарвлення .
      14.5.Використання запитання як засобу стимуляції активності .
      14.6.Відповідність використовуваних прийомів віку й особливостей дітей .
15.Реакції на вияви дітей :
     15.1.На порушення дисципліни .
     15.2.На запитання з теми і не з теми .
     15.3.На гумор .
     15.4.На висловлювання з місця.
     15.5.На вдалі відповіді .
     15.6.На помилки .
16.Особливості вербальної і невербальної поведінки :
     16.1.Темп мовлення.
     16.2. Голосність мови.
     16.3. Чіткість артикуляції.
     16.4. Правильність мови і її складність.
     16.5.Використання жестів і їх характер /відкриті, закриті/; адекватність використовуваних прийомів
/відповідність самому вчителю і класу.
     16.6 Характер і довільність використовуваних поз.
      16.7 Характер переміщення по класу.
17. Особливості слухання учнів:
      17.1. Надання можливості висловлюватися, заохочення висловлювань.
      17.2. Використання вербальних і невербальних технік слухання.
      17.3. Уміння чути суть відповіді чи запитання.
18. Облік індивідуальних особливостей дітей:
       18.1. Повільні діти.
       18.2. Імпульсивні діти.
       18.3. Пасивні діти.
       18.4. Надмірно активні.
       18.5. Ослаблені, астенічні.
19. Зовнішній вигляд учителя:
       19.1. Відповідність уроку.
       19.2. Охайність.

 

Просмотров этой странички: 3008

НовостиДата: 2017-12-10 00:13:04
Ученикам стран СНГ доступна учёба в Польше после 9 и 11 классов
Ученикам Украины и России доступна учёба в Польше после окончания девятых и одиннадцатых классов. Наш партнёр MOJA EDUKACJA предлагает не плохие условия оформления на учёбу в средне специальные и высшие заведения Польши. Учёба в Польше после 9 класс....

Дата: 2017-09-22 21:07:29
Методический кабинет обзавёлся сайтом
Методический кабинет Тельмановского отдела народного образования что при Тельмановской администрации Донецкой Народной республики открыл свой сайт. На нём планируется показывать новости происходящие как в пределах районного масштаба так и республика....

Дата: 2017-09-18 18:05:51
Ярмарку увлечений в Донецком ботаническом саду показал Первый Республиканский телеканал
Первый Республиканский телеканал о семейном празднике «Ярмарка увлечений» в Донецком ботаническом саду 16 и 17 сентября в Донецком ботаническом саду состоялся семейный праздник «Ярмарка увлечений». В мероприятии приняли учас....

Дата: 2017-09-12 22:39:49
Телевизионный проект в Витебске «Я знаю!»
8 сентября 2017 года в Витебском областном институте развития образования состоялся областной этап республиканского телевизионного проекта «Я знаю!», в котором приняли участие 147 учащихся 5–11 классов учреждений образования Витебск....

Дата: 2017-09-11 23:04:05
Шахтерский педагогический колледж студенты приняли активное участие в праздновании 74-й годовщины Дня освобождения Донбасса
Студенты Шахтерского педагогического колледжа приняли активное участие в праздновании 74-й годовщины Дня освобождения Донбасса на территории мемориального комплекса «Саур – Могила». В преддверии праздника студенты помогали в убор....

Дата: 2017-09-10 23:15:41
Детских технопарк "Кванториум" - Чеченская Республика заняла первое место в общероссийском рейтинге.
Чеченская Республика заняла первое место в общероссийском рейтинге детских технопарков "Кванториум". Федеральное государственное научное учреждение "Республиканский мультимедиа центр" (ФГНУ РМЦ) - федеральный оператор сети детских технопарков "Квант....

Другие новости...
Методики автора сайта
Противодействие терроризму (522)
Мобильные приложения для школьников и студентов (2019)
Розвиток творчого потенціалу педагогів (6864)
Розвиток творчих можливостей учнів (5488)
Моніторинг якості початкової освіти (9262)
Формирование бизнес культуры младших школьников (2475)
Зв'язки курсу бізнес - освіти та предметів початкової школи (3192)
План роботи творчої групи (5382)
Техника чтения младших школьников. (8129)
Файлы для создания учительских сайтов на бесплатном хостинге сервиса Narod (4428)
Обласний інтернет - конкурс (3036)
Организация работы в пришкольных лагерях (4356)
Учительский сайт создаем на бесплатном хостинге (3883)
Создание учительского сайта (4530)
Модель методичного забезпечення професійного росту педагогів (5880)
Модель «5 шагов к успеху» (4701)
Клуб педагогічної майстерності (5965)
Мастер - класс. Алгоритм (4290)
Мастер - класс (6816)
Круглый стол « Урок – форма повышения методического мастерства». (4349)
Метод проектов (4229)
Курс "Християнська етика " (4284)
Дистанционное образование учителя (2987)
Ученический проект (4829)
Дидактические игры на уроках рисования. (12814)
Наказ ,,Результати моніторингових досліджень" (12117)
Уроки изобразительного искусства (7939)
Критичне мислення (4942)
Анализ воспитательного мероприятия (6729)
Развитие критического мышления (15077)
Развитие логического мышления (6064)
Виступ на обласній конференції "Сільська школа" (4539)
План работы кружка ,, В мире информатики" (5916)
Метод проектов (4635)
Розв'язання винахідницьких задач (8228)
Вимоги до уроку (5148)
Інтерактивні форми роботи на уроках читання (17762)
Самоосвіта вчителя. (8811)
Портфолио ученика (5350)
Психолого - педагогическое обеспечение урока.(3009)
Самоанализ урока (6694)
Розвиток творчих здібностей молодих школярів при вивченні природознавства (6503)
Викладання предмета "Я і Україна" (5654)
Перелік форм та методів організації методичної роботи (7743)
План роботи школи молодого вчителя (8518)
План роботи районного методичного об'єднання вчителів початкових класів (18761)
Добірка диктантів (15614)
Творча група вчителів початкових класів (5674)
Панорама творчих уроків. (6410)
На допомогу молодому вчителю (4514)
Форми роботи РМО (12102)
Анализ урока. Методические рекомендации (42072)
Автор сайта о себе (3203)