урок у 7 класі линзы


Дата: 2013-01-09. Время: 05:02:26.
Автор: Хромых С.Л..
Место работы: Учитель Тельмановская школа Донецкой области.

урок у 7 класі.

тема. лінзи. оптична сила і фокусна відстань лінзи. побудова зображень, що дає тонка лінза.

мета уроку.

 

навчальна.сформувати уявлення учнів про лінзи, оптичну силу і фокусну відстань лінз; сформувати початкові навички побудови зображень у тонкій лінзі, удосконалити навички розв'язування якісних та розрахункових задач.

розвиваюча. створити умови для розвитку творчих здібностей

учнів.

виховна. виховувати інформаційну і комунікативну культури

учнів, уважність, старанність при виконанні зображень.

тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

обладнання: лінзи розсіювальні та збиральні, екрани, набір з геометричної оптики, ліхтарик, повітряна лінза, акваріум з водою, мультимедійний проектор, презентації

структура уроку.

етапи уроку

час, хв.

методи і форми роботи

і. організаційний момент.

1

коментар учителя.

іі. актуалізація опорних знань.

2

фронтальне опитування.

ііі. повідомлення теми, мети й завдання уроку.

1

коментар учителя.

іv. мотивація навчальної діяльності.

2

коментар учителя.

v.формування нових умінь і навичок.

25

розповідь учителя з використанням презентації.

vi.закріплення нових знань.

10

розв'язок якісних та кількісних задач.

vіi.підведення підсумків уроку.

2

коментар учителя.

vііi.інформація про домашнє завдання, інструкція про його виконання.

2

коментар учителя.

і. організаційний момент.

1.перевірка готовності учнів до уроку.

2.націлення на активну роботу учнів на всіх етапах уроку.

іі. актуалізація опорних знань.

1.назвіть 2-3 приклади природніх оптичних явищ.

2.що називають світловим променем?

3.яке явище ми спостерігаємо, коли світло проходить через межу поділу двох прозорих середовищ?

4.сформулюйте закономірності заломлення світла.

5.пучок світла падає з повітря на поверхню скла. покажіть схематично подальший хід променя у склі.

6.пучок світла виходе зі скла у повітря. покажіть схематично подальший хід променя у повітрі.

ііі. вивчення нового матеріалу.

учитель. ми щодня багато разів користуємося різними оптичними пристроями. у кожному з цих пристроїв використовуються лінзи. назвіть ці прилади. (слайд№2 презентация)

сучасна лінза - високотехнологічний виріб. проте "виготовити" найпростішу лінзу та спостерігати її дію ви можете без зусиль. якщо крапля води чи прозорого клею потрапляє на друкований текст, то літери під нею здаються набагато більшими. оце й є найпростіша лінза. інші лінзи можуть досить сильно відрізнятися за формою. що ж таке лінза в загальному випадку? (слайд№3 презентация)

одна з поверхонь лінзи може бути і плоскою (її можна вважати сферою з дуже великим радіусом). наводимо рисунки різних типів лінз, показуємо самі лінзи. ( слайд № 4, 5 презентация)

введемо для тонких лінз основні поняття. (слайд № 6,7 презентация)

демонстрації :

1. проходження через лінзи паралельного пучка світла у повітрі (за допомогою набору з геометричної оптики).

як бачимо, після лінзи паралельний пучок може стати збіжним (у цьому разі лінзу називають збиральною) або розбіжним (таку лінзу називають розсіювальною). отже, пучок світла поводився так, як показано на рисунках. фокуси лінзи позначають літерою f . кожна лінза має два фокуси, розташовані по різні боки від неї на однаковій відстані від центра. цю відстань називають фокусною відстанню лінзи і також позначають літерою f . її вимірюють у метрах.

фокусну відстань розсіювальної лінзи вважають від'ємною.

2 проходження паралельного пучка світла через опуклу повітряну лінзу у воді. зазначимо, що коли показник заломлення лінзи менший, ніж показник заломлення середовища, то опукла лінза буде розсіювальною.

продовжуємо знайомитися з основними поняттями. (слайд № 8 презентация)

наприклад, якщо фокусна відстань лінзи 0,25 м, то її оптична сила 4 дптр.

ми кажемо, що лінза дає зображення світної точки. що це означає? адже далеко не кожне прозоре тіло може дати зображення! суть наведеного твердження такий:

всі промені, що вийшли зі світної точки a та пройшли через лінзу, можуть:

·зібратися в одній точці (це буде дійсне зображення точки а);

·розсіятися так, щоб продовження всіх променів пройшли через одну точку (ця точка - уявне зображення точки а).

щоб знайти положення зображення, досить знайти перетин двох променів, що вийшли зі світної точки. яких саме? будь-яких! проте існують певні зручні промені, якими можна скористатися. (слайд № 9)

таких променів три:

1. паралельний до головної оптичної осі.

2. такий, що проходить через фокус.

3. такий, що проходить через центр лінзи.

знаючи ці зручні промені, можна побудувати всі зображення, які дають збиральні та розсіювальні лінзи. сьогодні на уроці ознайомимося з зображеннями, які дає збиральна лінза, що найчастіше зустрічаються. (слайд № 10, 11 презентация)

існує проста формула, яка дозволяє в будь-якому випадку визначити відстань f від лінзи до зображення, якщо ми знаємо відстань d від лінзи до предмета та фокусну відстань f лінзи. (слайд № 12 презентация)

vi.закріплення нових знань. (слайди № 13, 14, 15 презентация)

1.чим відрізняється уявне зображення від дійсного?

2. на рисунку показані промені, що виходять з однієї світної точки a та проходять через збиральну лінзу. покажіть подальший хід променів 2 і 4. (слайд № 13 презентация)

 

3.сонячного дня хлопчик намагається використати збиральну лінзу як запалювальне скло. яке зображення сонця він має для цього отримати (дійсне чи уявне)?

4.збиральна лінза створює на екрані зображення освітленого предмета. як зміниться це зображення, якщо закрити нижню половину лінзи?

5.знайти фокусну відстань лінзи, якщо відстань від предмета до лінзи 10м, а від лінзи до зображення 80 см. збиральна це лінза чи розсіювальна?

домашнє завдання

прочитати теоретичний матеріал §26, 27 за підручником ф.я. божинової; вивчити матеріал за конспектом; розв'язати задачі №2, 3 с.169.

Просмотров этой странички: 5714