Організація і проведення атестації педагогічних працівників Донецької області


Дата: 2011-10-12. Время: 15:44:16.
Автор: .
Место работы: .
Організація і проведення атестації педагогічних працівників
Донецької області
в 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації

Атестація педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році здійснюється у відповідності з чинними нормативними документами, і перш за все – Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.

Атестаційним комісіям та методичним службам необхідно звернути увагу на особливості атестації педпрацівників у 2011-2012 році:

1.     Терміни заходів спільної діяльності комісій різних рівнів щодо атестації педагогічних працівників наведені в Плані-графіку організаційних заходів щодо атестації педагогічних працівників у 2011-2012 навчальному році (додаток 1).

2.     Атестація здійснюється на основі комплексного оцінювання педагогічної діяльності педпрацівників. В ході підготовки матеріалів можна користуватися рекомендаціями Центру атестації  (додаток 2).

3.     З метою здійснення об’єктивного кваліфікованого вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються, вважаємо доцільним створення при атестаційних комісіях відділів (управлінь) освіти експертних груп з числа фахівців відповідних галузей освіти згідно з п. 2.15. Методичні матеріали щодо організації роботи експертних груп містяться в посібнику «Атестація вчителя: управлінсько-методичний супровід», який виданий центром видавничої діяльності «Витоки» Донецького облІППО у 2009 році.

4.     В діяльності атестаційних комісій та експертних груп пропонуємо використовувати методичні рекомендації «Параметри комплексного оцінювання педагогічної діяльності та її результативності в ході атестації» (додаток 3).

5.     З метою здійснення не лише оцінювання матеріалів, а й забезпечення можливості своєчасного надання методичної допомоги атестаційним комісіям щодо їхньої підготовки та доопрацювання, матеріали міжатестаційного періоду до експертизи пропонуємо готувати на 19-23 грудня. Матеріали щодо діяльності педпрацівника в поточному році в разі потреби можуть надаватися до експертної групи додатково.

6.     Атестаційним комісіям закладів освіти пропонуємо звернути особливу увагу на те, що новим Положенням не передбачено проведення атестації, що оформлюється протоколом. Атестація всіх педагогічних працівників здійснюється з 20 жовтня до 25 квітня 2012 року згідно з п.п. 3.2 і 3.5 Типового положення.

7.     При проведенні атестації працівників психологічної служби слід керуватися п.п. 2.12 - 2.14 Типового положення і листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-34 від 20.01.2011.

8.     Рішення щодо перенесення атестації у випадках, передбачених п.п. 3.15 – 3.16 Типового положення приймають атестаційні комісії відповідних рівнів (тобто ті, які присвоюють працівникові відповідну кваліфікаційну категорію)

9.     Зміни щодо термінів позачергової атестації врегульовані п. 1.8 Типового положення і набувають чинності в поточному атестаційному циклі згідно з листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-6 від 06.01.2010.

10. Згідно з п. 1.7 необхідною умовою атестації педагогічних працівників є проходження курсів підвищення кваліфікації. В іншому випадку працівник не може бути визнаний таким, що відповідає займаній посаді (п.3.11).

11. Характеристика діяльності педагогічного працівника, яку керівник навчального закладу подає до атестаційної комісії до 1 березня (п. 3.4), повинна містити оцінку, тобто пропоновані висновки щодо присвоєння працівникові певної кваліфікаційної категорії (звання). З цією пропозицією керівника педпрацівник ознайомлюється під підпис.

12. У додатку 4 надається форма клопотання щодо включення до атестації працівників, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії, та (або) педагогічного звання. клопотання надається до атестаційної комісії вищого рівня.

Підвищити рівень ефективності атестації педпрацівників у 2010-2011 році можливо за рахунок:

-       Подальшого вдосконалення науково-методичного супроводу фахового самовдосконалення педагогічних працівників у міжатестаційний період.

-       Здійснення комплексного оцінювання педагогічної діяльності працівників із застосуванням параметрів і критеріїв оцінювання результативності професійної діяльності педпрацівників за весь міжатестаційний період, активізації залучення педпрацівників до самоатестації та продовження діяльності експертних груп.

-       Удосконалення системи інформаційного супроводу атестації та забезпечення виконання вимог нормативних документів щодо оволодіння педагогічними працівниками інформаційно-комп’ютерними технологіями.

 Підвищення ефективності атестації має відбуватися не за рахунок зниження кадрового потенціалу, а лише завдяки зростанню результатів діяльності педпрацівників.

Наголошуємо на необхідності зміщення акцентів управлінсько-методичної діяльності в роботі з педагогічними кадрами в міжатестаційний період від контрольно-оцінювальних функцій до мотиваційних.

 

З питаннями щодо здійснення та вдосконалення організаційно-методичного супроводу атестації педагогічних працівників звертайтеся до Центру атестації педпрацівників за електронною адресою atesta@i.ua.

Просимо також довести до відома педагогічних працівників адресу сайту atesta.ucoz.ua, на якому діє дистанційний консультаційний пункт.

 

С.Г. Галкін  066-751-03-98

 


 

 

Просмотров этой странички: 9162

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1238)
Учи английский онлайн по скайпу (1823)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1577)
Екологія наука про навколишнє середовище (2526)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5282)
Дипломные и другие работы под заказ (2244)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8812)
Урок письма в первом классе (6628)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3022)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12411)
урок у 7 класі линзы (5628)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4551)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3976)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації(9163)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10466)
Доповідь завідувача на колегії (3814)
Конкурсы (4864)
Ритмика природного календаря (3115)
Курс «Тельмановознавство» (4134)
Урок – презентація (33797)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5568)
Читання в початкових класах (17456)
Пошук , творчість - результат. (5025)
Педагогічні роздуми (4247)
Інтегровані уроки (18916)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4837)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3831)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5071)
Педагогічні роздуми (3790)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6907)
Перший урок (6345)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5513)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4324)
Матеріали серпневої студії 2010. (3874)
Роль школи в розвитку села (4681)
Словник учителя та методиста (4361)
методичне об'єднання класних керівників (14334)
Схема довідки про стан викладання предмета (16742)
Педрада. Виховна робота в школі (18563)
Классному руководителю (7937)
Приемы обучения рисованию (5008)
Компетентності (6769)
Педагогічне кредо (6199)
Доповідь на серпневій конференції (10120)
Алгоритм вивчення ППД (9964)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12455)
Cтан викладання навчального предмета (11896)
Материалы педагогических чтений (24346)
Педагогічні роздуми (4133)
Довідка 3 (8463)
Довідка 2 (5823)
Довідка 1 (5765)
Опис досвіду роботи (17580)
Урок української мови в 8 класі (11350)
Інтегрований урок української мови (7127)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4853)
Семінар заступників директорів (7664)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5625)