Про підсумки роботи відділу освіти,загальноосвітніх навчальних закладів


Дата: 2011-08-31. Время: 15:09:31.
Автор: Мартищенко Т.С..
Место работы: завідувач РВО.

Про підсумки роботи відділу освіти,
загальноосвітніх навчальних закладів
у 2010-2011 навчальному році
та стан готовності навчальних закладів
до початку нового 2011-2012 навчального року
та роботи в осінньо-зимовий період


Шановні колеги, гості, запрошені!Кожний навчальний рік потребує спільних зусиль щодо впровадження завдань державної, регіональної, районної та шкільної освітньої політики.
Минулий навчальний рік в області було оголошено роком розбудови системи освіти протягом життя, що надає новому 2011-2012 навчальному року своєрідного цілеспрямованого забарвлення.
У майбутньому будемо спиратись на нові нормативно-правові документи:

- Концепцію державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року;
- Типове положення про атестацію педагогічних працівників;
- Концепцію розвитку інклюзивної освіти;
- Положення про освітній округ ;
- Державний стандарт початкової освіти;
- Нормативну базу атестації, акредитації та ліцензування освітніх установ.

Міністр освіти і науки , молоді та спорту Дмитро Володимирович Табачник визначив основні напрямки модернізації освіти:

- розвиток мережі дошкільних закладів;
- створення нових базових стандартів базової і повної загальноосвітньої
школи;
- запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах.

Пріоритетні напрямки розвитку освіти в районі тісно пов’язані із ключовою метою регіональної освітньої системи. Це – підвищення якості освіти впродовж життя. Досягнення цієї мети передбачене виконанням низки завдань:
Активне впровадження Національної програми інформатизації.

Нестримно і невпинно входить науково-технічний прогрес до всіх сфер сучасного життя, не оминаючи загальноосвітні навчальні заклади. Тому нині значення комп’ютерної техніки в школі неможливо переоцінити.
Інформатизація навчальних закладів – один з пріоритетних напрямків роботи відділу освіти. Для вирішення проблем інформатизації та комп’ютеризації системи освіти району проведена певна робота. У 2011 році з обласного бюджету було виділено 156000 тис . грн. на матеріально-технічне забезпечення кабінетів природничо-математичного циклу. Придбано 5 інтерактивних комплексів.
У 2011 році в середньому по району кількість учнів на 1 комп’ютер становить 10 учнів, що є гарним показником серед інших районів області щодо забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою.
У закладах освіти району 34 навчальних комп’ютерних комплексів (НКК), з них 40% комп’ютерів встановлені з 2001 по 2005. У 2011 році заплановано придбати 5 НКК для оновлення парку техніки.
Головна проблема полягає в тому, що обслуговування комп’ютерів лягає тягарем на заклади освіти, які, як правило, не мають власних коштів, або воно не проводиться взагалі. Тому було би добре створити в районі методичний центр інформатизації освіти, який крім сервісного обслуговування (власними силами або за угодами з комп’ютерними фірмами) проводив би методичний супровід впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес та в управлінську діяльність закладів та установ освіти.
Технічна підготовка вчителів у використанні ІКТ зростає. Але технології все ще використовуються у виконанні традиційних завдань у класі, а не для зміни самого способу викладання. Вчителі відзначають, що не мають достатньо технологічних ресурсів у класах для їх повної інтеграції у методи викладання і не всі учителі мають ці ресурси, або вільний доступ до їх використання. Треба зазначити, що Інтернет зв’язок , швидкість якого дуже повільна, також є серйозною перешкодою для повноцінної роботи.
Недостатнім є комп’ютерне, науково-методичне забезпечення навчання з різних предметів, що не сприяє комп’ютерній підтримці навчального процесу. Не всі комп’ютерні комплекси забезпеченні ліцензованим системним та прикладним програмним забезпеченням у навчальних закладах району.
Інформатизація та комп’ютеризація районної системи освіти у 2011- 2012 роки передбачає вирішення проблем:
1. Забезпечення навчальних закладів району комп’ютерною та мультимедійною технікою.
2. Забезпечення відповідно до потреб навчальних закладів ліцензійними навчальними та системними програмами.

На сьогоднішній день слід глибоко проаналізувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до навчально-виховного процесу, а саме, до його управлінської ланки. Уже дивно, як ще 10 років тому можна було розпочати навчальний рік без переліку документації, що міститься в пам’яті комп’ютера заступника директора та директора школи. Не володіти комп’ютером менеджеру освіти нині просто неможливо. Адже це не тільки спосіб полегшити свою роботу, це потреба і вимога часу. Яскравим прикладом впровадження комп’ютерних технологій до управлінської діяльності є Чеграхчі С..В.., директор Тельманівського НВК, Коссе Н.А., директор Староласпинської ЗОШ І-ІІІ ст., Тумма З.П., директор Старогнатівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Гаврилюк Л.П., заступник директора Куз-Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сирота М.В., директор Чермалицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, Приходько Г.Є., директор Андріївської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Мова йде не лише про оволодіння програмами „Mіcrosoft offісе’’ і вміння працювати з таблицями „Excel”. Для деяких директорів та їхніх заступників і це вже вищий пілотаж. Слід серйозно замислитися над самоосвітою керівникам Луківської ЗОШ, заступникам директора з навчально-виховної роботи Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мирненської ЗОШ 1-111ст., Старогнатівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мічурінської ЗОШ І-ІІІ ступенів та реалізувати завдання Міністерства освіти та науки України щодо стовідсоткового оволодіння педагогами загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2011 року основами інформаційно-комунікаційних технологій” на виконання пункту 3.18.наказу Міністерства від 11.05.2011 року № 436 „Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року”.


Приведення структури регіональної освіти у відповідність з потребами ринку праці.


Потребою часу є необхідність удосконалення професійної компетентності педагога у напрямі ефективної профільної освіти, формування їхньої готовності до інноваційної діяльності, тому що якість профільного навчання значною мірою залежить від професійної готовності педагогічних кадрів, які беруть участь у реалізації цього напряму модернізації освіти.
У 2010-2011 році в районі було створено 21 профільний клас. Основний напрямок у районі – філологічний. Але діяли і класи географічно- економічного, природничого, технологічного профілей.
За умови однокомплектності шкіл важко узгодити усі наявні умови і зробити вірний вибір профілю, тому при складанні шкільних навчальних планів адміністрації шкіл, відділ освіти вдумливо, виважено підходили до формування профільних класів і класів із профільними групами.
Здається, настав час вивчити доцільність впровадження профілей у школах, проаналізувавши подальший шлях випускників та якість освіти у профільних класах.
Метою допрофільної підготовки в основній школі треба вбачати не добір у профільні класи, а допомогу учням в усвідомленому виборі того чи іншого профілю.
Враховуючи потреби ринку праці в області, профільну освіту слід спрямовувати на орієнтацію школярів на робітничі та інженерні спеціальності.

Доповідь  Скачати тут

Презентація  

Просмотров этой странички: 3798

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1190)
Учи английский онлайн по скайпу (1800)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1553)
Екологія наука про навколишнє середовище (2501)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5251)
Дипломные и другие работы под заказ (2225)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8752)
Урок письма в первом классе (6603)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3002)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12266)
урок у 7 класі линзы (5606)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4517)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3956)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9133)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10430)
Доповідь завідувача на колегії(3799)
Конкурсы (4838)
Ритмика природного календаря (3094)
Курс «Тельмановознавство» (4112)
Урок – презентація (33745)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5542)
Читання в початкових класах (17434)
Пошук , творчість - результат. (5005)
Педагогічні роздуми (4225)
Інтегровані уроки (18884)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4825)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3807)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5051)
Педагогічні роздуми (3767)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6892)
Перший урок (6316)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5491)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4305)
Матеріали серпневої студії 2010. (3853)
Роль школи в розвитку села (4663)
Словник учителя та методиста (4347)
методичне об'єднання класних керівників (14304)
Схема довідки про стан викладання предмета (16715)
Педрада. Виховна робота в школі (18540)
Классному руководителю (7893)
Приемы обучения рисованию (4997)
Компетентності (6750)
Педагогічне кредо (6182)
Доповідь на серпневій конференції (10090)
Алгоритм вивчення ППД (9931)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12430)
Cтан викладання навчального предмета (11860)
Материалы педагогических чтений (24313)
Педагогічні роздуми (4115)
Довідка 3 (8443)
Довідка 2 (5799)
Довідка 1 (5733)
Опис досвіду роботи (17474)
Урок української мови в 8 класі (11309)
Інтегрований урок української мови (7091)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4815)
Семінар заступників директорів (7639)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5583)