Донецький обласний ІППО, ДАНІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ, МЕТОДИЧНИХ, УПРАВЛІНСЬКИХ


Дата: 2010-08-17. Время: 22:29:08.
Автор: Пастухова Н.Л. .
Место работы: проректор облІППО.

З огляду на прийняту європейською спільнотою концепцію Загального управління якістю (Total Quality Menegament), відомою під назвою стандартів якості ISO – 900, принципи досягнення якості в освітній системі стосовно внутрішкільного управління можна визначити як:
«Орієнтація на споживача». «Споживачами» продукту освітньої діяльності шкіл є суспільство в цілому «як спільнота батьків», самі учні.
«Принцип лідерства». Діяльність кожного працівника школи підпорядковується загальним цілям освітньої установи. Якість освіти забезпечується колективним педагогічним суб'єктом, що володіє ціннісно-орієнтаційною єдністю, здатністю до відкритого і латентних контактів, орієнтується в цілісному освітньому просторі.
«Залучення персоналу». Суть цього принципу - у розподілі відповідальності за результат між усіма працівниками школи. В освітньому процесі немає другорядних дій та ролей, і упущення якоїсь деталі, починаючи з доступності пояснення і закінчуючи освітленістю робочого місця школяра, може зіграти істотну роль.
«Процесний підхід». Кожна справа, кожна освітня процедура, захід пов'язані з іншими, один процес органічно переходить в інший. Усі процедури роботи шкільної команди утворюють цілісний структурований процес, один вчитель спирається на роботу іншого.
«Системний підхід до менеджменту». Управлінська команда тримає в полі аналітичного контролю всю ситуацію життя школи, розподіляючи свою увагу між усіма процесами. Пріоритетним об'єктом уваги є всі працівники школи, їх кваліфікація та мотивація праці.
«Постійне поліпшення». Будь-який адміністратор, вчитель, лаборант і, нарешті, учень зайняті пошуком шляхів постійного поліпшення якості своєї праці, її ефективності і оптимальності, впровадженням нових навчальних, організаційних та інформаційних технологій. Постійний розвиток у даному випадку - умова стабільності результатів.
«Прийняття рішень на основі фактів». Якісні управлінські рішення приймаються тільки на основі достовірної інформації, отриманої діагностичним шляхом за допомогою застосування дослідницьких методів. У зборі та аналізі інформації бере участь весь шкільний колектив.
«Співпраця з тими, хто постачає сировину і хто одержує готову продукцію». Під «постачальниками» можна розуміти батьків, дошкільні освітні установи, неформальне оточення дітей. До певної міри «сировиною» для школи служать програми, підручники, обладнання, бо все це, в кінцевому рахунку, переробляється у підсумковий продукт навченого і вихованого учня. «Споживачами» є вищі навчальні заклади, роботодавці, органи державного управління, адміністративні та культурні заклади.
«Мінімізація втрат, пов'язаних з неякісною роботою». Педагогічна інтерпретація цього принципу: не нашкодити знанням, розвитку, здоров'ю учнів і вчителів; намагатися робити все з першого «пред'явлення», не гаючи часу потім на виправлення упущень; ретельно продумувати хід і наслідки всіх заходів.
Постійний моніторинг умов функціонування і розвитку, перебігу навчального процесу, результатів школярів і педагогів стає особливо актуальним в умовах реформування школи, оновлення змісту освіти, освітніх стандартів. Моніторинг реалізується в рамках управлінської діяльності і є необхідною умовою ефективного управління. Моніторингові відстеження можна вважати втіленням принципу «Прийняття рішень на основі фактів».
 

 

Повну доповідь скачати тут

Використано матеріали з сайту Донецького облІППО

Просмотров этой странички: 3853

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1190)
Учи английский онлайн по скайпу (1800)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1553)
Екологія наука про навколишнє середовище (2501)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5251)
Дипломные и другие работы под заказ (2225)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8752)
Урок письма в первом классе (6603)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3002)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12266)
урок у 7 класі линзы (5606)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4517)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3956)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9133)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10430)
Доповідь завідувача на колегії (3799)
Конкурсы (4838)
Ритмика природного календаря (3094)
Курс «Тельмановознавство» (4112)
Урок – презентація (33745)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5542)
Читання в початкових класах (17434)
Пошук , творчість - результат. (5005)
Педагогічні роздуми (4225)
Інтегровані уроки (18884)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4825)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3807)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5051)
Педагогічні роздуми (3767)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6892)
Перший урок (6316)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5491)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4305)
Матеріали серпневої студії 2010.(3854)
Роль школи в розвитку села (4663)
Словник учителя та методиста (4347)
методичне об'єднання класних керівників (14304)
Схема довідки про стан викладання предмета (16715)
Педрада. Виховна робота в школі (18540)
Классному руководителю (7893)
Приемы обучения рисованию (4997)
Компетентності (6750)
Педагогічне кредо (6182)
Доповідь на серпневій конференції (10090)
Алгоритм вивчення ППД (9931)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12430)
Cтан викладання навчального предмета (11860)
Материалы педагогических чтений (24313)
Педагогічні роздуми (4115)
Довідка 3 (8443)
Довідка 2 (5799)
Довідка 1 (5733)
Опис досвіду роботи (17474)
Урок української мови в 8 класі (11309)
Інтегрований урок української мови (7091)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4815)
Семінар заступників директорів (7639)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5583)