Словник учителя та методиста


Дата: 2010-11-10. Время: 00:04:28.
Автор: Не определён.
Место работы: Не определён.

СЛОВНИК УЧИТЕЛЯ ТА МЕТОДИСТА

Словник містить терміни, які увійшли до активного словника вчителя протягом останнього часу, а також терміни, які інколи вживають у неправильному значенні. Вони стосуються не лише лінгвістики, педагогіки й методики, а й риторики, етики, психології, психолінгвістики та ін. наук

АВТОРСЬКІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ – складова програмно-методичного забезпечення освітнього процесу навчально-виховного закладу. А.н.п. характерні оригінальні концепції. Запровадженню А.н.п. передує експертиза, апробація та сертифікація.
Типові навчальні програми розробляють на основі вимог державного стандарту стосовно певної освітньої галузі. Створення такої програми має бути результатом копіткої праці фахівців з різних галузей знань: спеціалістів з певної науки (вони визначають зміст і обсяг, умінь, навичок), педагогів, психологів, які розподіляють матеріал за роками навчання у відповідності до вікових особливостей дітей, методистів (вони розробляють необхідне для якісного засвоєння матеріалу та формування умінь і навичок науково-методичне забезпечення). Типові навчальні програми затверджує Міністерство освіти та науки.
Робочі навчальні програми розробляють на основі типових програм з урахуванням рівня підготовленості та умов навчання (наявності інформаційного, технічного, методичного забезпечення навчального процесу) конкретного навчального закладу. Р.н.п. затверджуються шкільним методичним об’єднанням.
Авторські навчальні програми можуть, з урахуванням вимог державного стандарту, на відміну від типових програм, реалізувати інші підходи до розгляду навчального матеріалу, відбивати іншу логіку викладу, передавати інші погляди на явища і процеси, які розглядаються. Такі програми обов’язково повинні мати зовнішні рецензії науковців відповідної галузі, а також педагогів, психологів, методистів. Пройшовши експертну оцінку Експертної ради МОН, авторські програми одержують статус «Рекомендовано». Найширше авторські програми використовують у викладанні курсів за вибором.

АВТОРСЬКІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ - розроблені вчителями-практиками технології, у яких поєднано адекватні змістові та цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, діалогові, інтеграційні, ігрові, тренінгові, комп’ютерні технології.

АДАПТАЦІЯ ТЕКСТУ - пристосування (здебільшого спрощення) тексту з урахуванням рівня підготовленості учнів до його сприймання та опрацювання.

АДЕКВАТНІСТЬ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ - відповідність дидактичного матеріалу визначеній навчальній меті уроку.

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – заходи, що застосовуютьcя з метою її інтенсифікації та підвищення активності. Здійснюється за такими напрямками: а) педагогічний (застосування форм і методів навчання, які стимулюють пізнавальні інтереси); б) психологічний (збудження психічних процесів: відчуття, сприйняття, мислення, уяви і под. учнів з метою їхньої підготовки до активної пізнавальної роботи); в) соціально-психологічний (організація міжособистісного спілкування в навчальній групі, яка сприяє змаганню та взаємонавчанню її членів, заохочення індивідуальних досягнень з боку педагога та групи); г) соціально-економічний (підвищення особистої соціальної та економічної зацікавленості в більш високих результатах навчальної діяльності).

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ (АМО) - методи, що створюють умови для вияву активності суб’єктів спільної діяльності «учіння-навчання». Поєднують ознаки методів педагогічного впливу та компонентів змісту освіти, оскільки через них можна передати навички діяльності, які не передаються вербальним шляхом. Проектувати навчальну ситуацію, у якій виявляється діяльнісний зміст освіти, можна лише через АМО.

АКТУАЛІЗАЦІЯ – 1) відтворення в пам’яті системи знань (понять, положень, правил, фактів, уявлень), життєвого досвіду, засвоєних раніше способів учіння з метою наступного їх використання у пізнавальній діяльності; 2) перехід від можливості до дійсності.

Словник учителя та методиста Скачать
 

Просмотров этой странички: 4367

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1251)
Учи английский онлайн по скайпу (1832)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1588)
Екологія наука про навколишнє середовище (2533)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5290)
Дипломные и другие работы под заказ (2250)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8825)
Урок письма в первом классе (6635)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3030)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12451)
урок у 7 класі линзы (5637)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4563)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3987)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9177)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10481)
Доповідь завідувача на колегії (3820)
Конкурсы (4870)
Ритмика природного календаря (3122)
Курс «Тельмановознавство» (4144)
Урок – презентація (33811)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5581)
Читання в початкових класах (17466)
Пошук , творчість - результат. (5034)
Педагогічні роздуми (4259)
Інтегровані уроки (18924)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4845)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3836)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5081)
Педагогічні роздуми (3802)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6917)
Перший урок (6355)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5521)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4334)
Матеріали серпневої студії 2010. (3882)
Роль школи в розвитку села (4691)
Словник учителя та методиста (4368)
методичне об'єднання класних керівників (14345)
Схема довідки про стан викладання предмета (16753)
Педрада. Виховна робота в школі (18572)
Классному руководителю (7955)
Приемы обучения рисованию (5014)
Компетентності (6779)
Педагогічне кредо (6210)
Доповідь на серпневій конференції (10128)
Алгоритм вивчення ППД (9977)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12469)
Cтан викладання навчального предмета (11909)
Материалы педагогических чтений (24357)
Педагогічні роздуми (4139)
Довідка 3 (8470)
Довідка 2 (5834)
Довідка 1 (5774)
Опис досвіду роботи (17611)
Урок української мови в 8 класі (11360)
Інтегрований урок української мови (7143)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4861)
Семінар заступників директорів (7677)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5637)