План засідання МО класних керівників школи.


Дата: 2010-02-22. Время: 06:58:11.
Автор: NO.
Место работы: NO.

Засідання методичних об’єднань класних керівників

Тема. Планування виховної роботи.
1. Орієнтири на нові виховні технології. (Заступник директора з виховної роботи.)
2. План виховної роботи класного керівника. (Керівник м/о класних керівників.)
3. Нетрадиційні форми роботи класних керівників з учнями. (Робота в групах: 1 – 4 кл., 5 – 7 (8) кл., 8 (9) –    11 (12) кл.)

Тема. Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів.
1. Обдарованість: природа і сутність. 
2. Тренінг . Розвиток творчих здібностей учнів. 
3. Робота з обдарованими, талановитими дітьми. 
4. З досвіду роботи класних керівників: ______________________________________________.

Тема.
Педагогічна діагностика і виховний процес у школі.
1. Діагностика особистості школярів.  
2. Діагностика дитячого колективу. (З досвіду роботи класних керівників: ________________)
3. Діагностика виховного процесу. (Заступник директора з виховної роботи.)
4. Самодіагностика особистості й діяльності педагогів. (Заступник директора з навчально-виховної роботи.)
• Додаток до першого питання.
Вивчаються: структура, особливості між особистісних стосунків, основні цінності, характер громадської думки, згуртованість, громадська активність, історія колективу, форма дозвілля.
• Додаток до другого питання.
Вивчаються:
а) спрямованість особистості (потреби, інтереси, переконання, ціннісні орієнтації, мотиви);
б) пізнавальна й навчальна культура, навички НОП;
в) здоров’я й фізична культура;
г) культура поведінки та спілкування;
ґ) умови сімейного виховання;
д) характерологічні особливості (характер, темперамент, воля, пам’ять, звички).
Психолог надає рекомендації, анкети тощо.
• Додаток до третього питання.
Вивчаються:
а) рівень вихованості та загального розвитку учнів;
б) систему виховної роботи в школі;
в) реакцію учнів на заходи, педагогічні вимоги;
г) ступінь задоволеності виховною роботою, спілкування з педагогами;
ґ) моменти напруженості в стосунках учнів і педагогів та їхні причини.
Додаток до четвертого питання.
Вивчаються:
а) виховна діяльність педагогів;
б) індивідуальний стиль педагогічного спілкування та керівництва;
в) поведінка в складних ситуаціях, зокрема в конфліктах;
г) культура розумової праці та самовдосконалення;
ґ) рівень оволодіння педагогічними вміннями;
д) авторитет у колег, учнів та їхніх батьків;
є) володіння педагогічною технікою, технологією та методикою індивідуальної педагогічної взаємодії;
ж) характер і причини утруднень у виховній роботі.

Тема. Особистісно орієнтований підхід у виховному процесі.
1. Особистісно зорієнтовані технології виховання.
2. Особистісно зорієнтована модель освіти в школі.
3. Про стан і заходи щодо впровадження ідей особистісно зорієнтованого виховання в практику роботи класних керівників  
4. Діяльність класних керівників щодо впровадження індивідуальної роботи з учнями  

 
 

Просмотров этой странички: 14333

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1237)
Учи английский онлайн по скайпу (1823)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1577)
Екологія наука про навколишнє середовище (2526)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5282)
Дипломные и другие работы под заказ (2243)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8812)
Урок письма в первом классе (6628)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3022)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12411)
урок у 7 класі линзы (5628)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4551)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3976)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9162)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10466)
Доповідь завідувача на колегії (3814)
Конкурсы (4864)
Ритмика природного календаря (3115)
Курс «Тельмановознавство» (4134)
Урок – презентація (33797)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5568)
Читання в початкових класах (17455)
Пошук , творчість - результат. (5024)
Педагогічні роздуми (4247)
Інтегровані уроки (18916)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4837)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3830)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5071)
Педагогічні роздуми (3790)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6907)
Перший урок (6344)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5513)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4324)
Матеріали серпневої студії 2010. (3874)
Роль школи в розвитку села (4681)
Словник учителя та методиста (4361)
методичне об'єднання класних керівників(14334)
Схема довідки про стан викладання предмета (16742)
Педрада. Виховна робота в школі (18563)
Классному руководителю (7937)
Приемы обучения рисованию (5008)
Компетентності (6768)
Педагогічне кредо (6199)
Доповідь на серпневій конференції (10119)
Алгоритм вивчення ППД (9964)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12455)
Cтан викладання навчального предмета (11896)
Материалы педагогических чтений (24346)
Педагогічні роздуми (4132)
Довідка 3 (8463)
Довідка 2 (5823)
Довідка 1 (5764)
Опис досвіду роботи (17580)
Урок української мови в 8 класі (11350)
Інтегрований урок української мови (7127)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4853)
Семінар заступників директорів (7664)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5625)