Орієнтовна схема узагальнення вивчення стану викладання предмету


Дата: . Время: .
Автор: .
Место работы: .

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
узагальнення   вивчення стану викладання
навчальних предметів


1. Кадрове забезпечення викладання навчального предмету;
• кількість педагогів, їх освітній рівень, навантаження;
• якісний склад,(кваліфікаційні категорії, звання, нагороди), педагогічний стаж;
• вакансії;
• перспективи.
ІІ. Програмно-методичне забезпечення викладання предмету;
• програми та підручники, що використовуються в організації навчально-виховного процесу, їх відповідність нормативним вимогам;
• авторські, альтернативні програми(якщо такі є, дати оцінку);
• використання методичних посібників, фахових журналів, додаткової літератури тощо.
ІІІ. Методична робота по забезпеченню належного рівня викладання предмету;
• виконання учителями МО наказу про організацію методичної роботи в школі;
• різноманітність форм і методів методичної роботи на МО та ЇЇ взаємозв`язок із загальношкільною методичною роботою(чи є методична робота МО органічною ланкою загальношкільної системи методичної роботи);
• методичне забезпечення впровадження інноваційних навчальних технологій;
• узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду;
• система роботи з молодими спеціалістами;
• впровадження та ефективність функціонування інституту наставництва;
• виконання нормативних та методичних вимог щодо проведення атестації педагогічних кадрів та курсів підвищення майстерності.
ІV. Матеріально-технічне забезпечення викладання предмету;
• навчальний кабінет та його оснащення;
• ТЗН та ефективність їх використання;
• наочні посібники, їх відповідність змісту навчання;
• участь учителів в розвитку матеріально-технічної бази викладання предмету.
V.Організація навчально-виховного процесу:
• стан виконання навчальних програм;
• різноманітність форм та методів організації навчально-виховного процесу учителями МО;
• впровадження інноваційних технологій;
• розробка авторських методик або їх елементів;
• контроль за якістю засвоєння учнями навчального матеріалу;
• забезпечення диференційованого підходу до навчання учнів;
• профілактика другорічництва;
• формування в учнів інтересу до вивчення предмету засобами позакласної роботи.
ІV. Результативність навчання учнів:
• загальна характеристика успішності та якості знань учнів з даного предмету;
• порівняльна характеристика успішності та якості знань учнів, що забезпечують учителі МО;
• відповідність оцінювання знань учнів програмового матеріалу з даного предмету учителями та адміністрацією;
• участь учнів в олімпіадах з даного предмету;
• організація роботи наукових секцій МАН.
ВИСНОВКИ:
А) позитивний досвід організації навчально-виховного процесу.
Б) найсуттєвіші недоліки.
Чи створена в школі система викладання даного предмету, яка б характеризувалася:
• стійкими професійними взаємозв`язками між вчителями МО обміном досвідом, взаємодопомогою;
• розробкою та впровадженням єдиних підходів та вимог до організації викладання предмету, оцінки знань та умінь учнів;
• створення стійкої позитивної мотивації сфери діяльності учителів та учнів.
Таким чином, система викладання предмету як підструктура загально-шкільної освітньої системи знаходиться на стадії:
А) пошуку шляхів розвитку;
Б) забезпечення інноваційних підході до організації навчально-виховного процесу;
В) стабільності;
Г) стагнації.


 

Просмотров этой странички: 12458

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1240)
Учи английский онлайн по скайпу (1825)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1579)
Екологія наука про навколишнє середовище (2528)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5284)
Дипломные и другие работы под заказ (2246)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8815)
Урок письма в первом классе (6630)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3025)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12418)
урок у 7 класі линзы (5631)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4553)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3980)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9167)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10472)
Доповідь завідувача на колегії (3815)
Конкурсы (4865)
Ритмика природного календаря (3116)
Курс «Тельмановознавство» (4137)
Урок – презентація (33800)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5569)
Читання в початкових класах (17460)
Пошук , творчість - результат. (5028)
Педагогічні роздуми (4250)
Інтегровані уроки (18918)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4840)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3832)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5072)
Педагогічні роздуми (3794)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6910)
Перший урок (6347)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5516)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4327)
Матеріали серпневої студії 2010. (3877)
Роль школи в розвитку села (4685)
Словник учителя та методиста (4363)
методичне об'єднання класних керівників (14337)
Схема довідки про стан викладання предмета (16744)
Педрада. Виховна робота в школі (18567)
Классному руководителю (7942)
Приемы обучения рисованию (5009)
Компетентності (6772)
Педагогічне кредо (6202)
Доповідь на серпневій конференції (10122)
Алгоритм вивчення ППД (9968)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів(12459)
Cтан викладання навчального предмета (11900)
Материалы педагогических чтений (24348)
Педагогічні роздуми (4134)
Довідка 3 (8465)
Довідка 2 (5824)
Довідка 1 (5767)
Опис досвіду роботи (17584)
Урок української мови в 8 класі (11353)
Інтегрований урок української мови (7130)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4856)
Семінар заступників директорів (7668)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5630)