Організація науково- методичної роботи в Гранітненській ЗОШ


Дата: 2010-03-21. Время: 07:42:24.
Автор: Куцманд К.Ю.
Место работы: Заведующий райметодкабинету.

ДОВІДКА

Організація науково – методичної роботи в Гранітненській ЗОШ І-ІІІ ступенів

                                                                                                                   Лютий, 2009 рік

Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від учителя новітніх ідей, сучасних підходів до викладання предметів. Важлива роль у фаховому зростанні педагога, безперечно, належить організації методичної роботи в школі. Саме від цілісної системи взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, залежить рівень підвищення фахової майстерності та розвиток творчого потенціалу кожного педагога зокрема і всього педагогічного колективу, та як наслідок - підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

Адміністрація Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко усвідомлює завдання активізації методичної роботи в школі в світлі державної політики в галузі освіти. Вона підкреслює, що це напрямок роботи, який без значних матеріальних затрат, цілком покладається на них, що підвищення майстерності учителя починається в школі. Методична робота в школі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності учителів, спрямована на активізацію педагогічних міні- досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально–виховного процесу в школі.

Щорічно в школі видається наказ про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами, що визначає науково – методичну проблему, над якою працюватиме школа, структуру організації методичної роботи.

Протягом останніх років школа працювала над проблемами, які витікали із аналізу стану навчально – виховної роботи школи. були актуальними для школи і пріоритетними. Це „Створення умов для самореалізації” особистості учня та вчителя” ( 2005 -2006н.р.);”Створення умов для розвитку і самовизначення учнів на основі особистісно – орієнтованого навчання та виховання, проводження роботи щодо створення нового комунікативного простору, який був зразком якісно нових стосунків у площині „учитель – учень”. ( 2006 -2007 н. р.), „Формування в учнів системного уявлення про світ і своє місце в ньому на основі набутих знань, умінь і особистого соціального досвіду” 92007 -2008 н.р.)., „Підвищення якості освіти, оновлення змісту та форм шляхом модернізації навчально – виховного процесу” ( 2008 -2009 н. р.). Проблема школи проходить „червоною ниткою” через усі методичні заходи.

 Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і побажань кожного вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. В школі діє методична рада, до складу якої входять 5 учителів вищої категорії, очолює заступник директора з навчально – виховної роботи Демешко І.І. Рада розглядає питання науково – теоретичного характеру, результативності методичної роботи, відіграє важливу роль у підготовці педагогічних рад та підсумкових конференцій по роботі над проблемою. Так, у 2008-2009 н. році методична рада розробила алгоритм діяльності аналізу й відпрацювання дій для вирішення цих проблем:

 - Активізація науково-методичної та пошукової діяльності учасників навчально-виховного процесу.

- Широке запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

 - Розширення спектру освітніх послуг шляхом збагачення мережі факультативів, спецкурсів, предметних і творчих гуртків і студій.

 - Модернізація та оптимізація управлінської діяльності.

 - Створення на базі школи освітянського, культурно-естетичного центру села Гранітного.

У школі організована робота: постійно діючого семінару „Управління навчанням та активізація пізнавальної активності учнів”, методичних об’єднань учителів української і російської мови, літератури, початкових класів, класних керівників, школи „ Секрети педагогічної майстерності”, творчої групи „Формування самоосвітньої компетенції школярів”, проведено педагогічні читання до ювілею В.О. Сухомлинського . Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в школі особливої актуальності набуває індивідуальна робота педагогів і адміністрації, тому важливо, що педагоги працюють над індивідуальною науково- методичною темою, яка підпорядкована загальній проблемі школи. З метою запровадження інноваційних технологій до НВП адміністрація школи ( директор Коссе О.С., заступники директора з НВР Демешко І.І., Кузнєцова Н.В.) ознайомлюють педагогів із інноваціями, спрямовують їх на впровадження, розвиток педагогічної творчості. Саме з цією метою в школі було проведено нетрадиційну педагогічну раду „ Проектна діяльність школярів як важливий аспект компетентної освіти”, де під час підготовчого етапу було задіяно творчий потенціал учителів. Як результат – в колективі створені і реалізуються проекти:

- Від шкільного – життя – до мистецтва жити.

 - Вивчати рідний край – це для народу жити

 - Ефективний учитель

 Адміністрація школи реалізує можливості для творчої самореалізації педпрацівників під час таких нестандартних форм методичної роботи як педагогічні дискусії” Чи є покликанням ваша професія?”, „Методична культура вчителя. Як її формувати?”, активізує пізнавальну діяльність педагогів у ділових іграх, формує навички під час тренінгів, відточує педагогічну техніку під час підготовки та відвідування уроків у рамках панорами творчих уроків. Учителі володіють навичками самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків, адміністрація ж має різні схеми та здійснює аналіз відповідно до різних цілей. Педагоги школи є активними учасниками районних та обласних методичних заходів. Щорічно проводиться шкільний етап конкурсу „Учитель року”, педагогічні брейн-ринги, КВК та інші професійні змагання. Представники Гранітненської ЗОШ І-ІІІ ступенів щорічно беруть участь у районному етапі конкурсу „Учитель року”, Кузнєцова Н.В. є лауреатом обласного етапу в номінації „початкова школа”, Азжеурова Л.В. - лауреат конкурсу вчителів грецької мови, який   проводився    Федерацією греків України.    Кічик Н.А. - лауреат обласного конкурсу педагогічної майстерності вчителів трудового навчання. Директор школи Коссе О.С. брала участь у підготовці до Міжнародної конференції із питання „ Стратегічне управління – дороговказ до розвитку компетентнісно – орієнтованої школи”, у міжнародній науково – практичній конференції „Українська мова - державна мова” із питання „Щоб множилося українське дивослово”. ( У школі розроблений і реалізується проект. „Від розуміння слова – до творчої особистості.) Педагоги школи висвітлюють свій досвід у республіканських виданнях: ” Шкільний світ”, „Основа”, ( Топалова Р.І., Коссе О.С., Куркчі О.М., Паніотова Г.П.). Дбаючи про всебічний і культурний розвиток учителів , у школі створили хоровий колектив, вокальний ансамбль, члени яких є активними учасниками художньої самодіяльності в районі та селі. Учителі школи беруть участь у районних та обласних спортивних змаганнях.

 Але слід зазначити, що в організації методичної роботи в школі мають місце певні недоліки та прорахунки. Не в повній мірі відповідає вимогам шкільний методичний кабінет. Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний досвід. Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх результативність. Не презентується результативність реалізації проектів.

 Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, можна зробити висновки, що школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, адміністрація бере до уваги специфіку сільського учителя, намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи

Пропозиції:

 1. До 1.09.2009 року оформити методичний кабінет згідно з вимогами.

2. До 1.06.2009 року узагальнити досвід Топалової Р.І. та Коссе О.С..

3. Оформити і презентувати результативність реалізації проектів.

4. Ширше залучати до публікацій усіх педагогів з вищою категорією та званнями.

5. Постійно аналізувати результативність методичних заходів.

 Виконавець:         Куцманд К.Ю.   Завідувач РМК

Просмотров этой странички: 8464

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1240)
Учи английский онлайн по скайпу (1825)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1579)
Екологія наука про навколишнє середовище (2528)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5284)
Дипломные и другие работы под заказ (2246)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8815)
Урок письма в первом классе (6630)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3025)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12418)
урок у 7 класі линзы (5631)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4553)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3980)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9167)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10472)
Доповідь завідувача на колегії (3815)
Конкурсы (4865)
Ритмика природного календаря (3116)
Курс «Тельмановознавство» (4137)
Урок – презентація (33800)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5569)
Читання в початкових класах (17460)
Пошук , творчість - результат. (5028)
Педагогічні роздуми (4250)
Інтегровані уроки (18918)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4839)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3832)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5072)
Педагогічні роздуми (3794)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6910)
Перший урок (6347)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5516)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4327)
Матеріали серпневої студії 2010. (3877)
Роль школи в розвитку села (4685)
Словник учителя та методиста (4363)
методичне об'єднання класних керівників (14337)
Схема довідки про стан викладання предмета (16744)
Педрада. Виховна робота в школі (18567)
Классному руководителю (7942)
Приемы обучения рисованию (5009)
Компетентності (6772)
Педагогічне кредо (6202)
Доповідь на серпневій конференції (10122)
Алгоритм вивчення ППД (9968)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12458)
Cтан викладання навчального предмета (11900)
Материалы педагогических чтений (24348)
Педагогічні роздуми (4134)
Довідка 3(8465)
Довідка 2 (5824)
Довідка 1 (5767)
Опис досвіду роботи (17584)
Урок української мови в 8 класі (11353)
Інтегрований урок української мови (7130)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4856)
Семінар заступників директорів (7668)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5630)