Організація науково - методичної роботи в Тельманівській ЗОШ І-ІІІ ст.


Дата: 2010-03-21. Время: 07:30:20.
Автор: Куцманд К.Ю.
Место работы: Заведующий райметодкабинету.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 у Тельманівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Комісія відзначає, що в школі створена і існує цілісна система методичної роботи, створені умови для підвищення фахової майстерності вчителів. В річному плані роботи школи чітко аналізуються досягнення щодо підвищення педагогічної майстерності колективу школи, відзначаються проблеми і завдання. Школа працює над вирішенням проблеми „Формування ключових компетентностей особистості школяра, стимулювання самоосвітньої діяльності учнів і учителів; підвищення якості навчально-виховного процесу на основі моніторингу навчальних досягнень школярів”.

Адміністрація школи, організовуючи методичну роботу, реалізує принципи науковості, системності, послідовності. До уваги беруться всі елементи та підсистеми методичної роботи: змістовна лінія планується згідно з завданнями, які висуває сьогодення, з актуальними проблемами педагогічної науки і практики. Зміст методичної роботи добирається відповідно до конкретних умов школи, зосереджується на головному. Використовуються різноманітні форми методичної роботи – від традиційних до сучасних – інтерактивних. Значною мірою в методичній роботі адміністрація школи комбінує словесні методи роботи з практичними, наочними, чим самим підвищує творчу активність педагогів. В школі набули значення методи самостійної роботи вчителів. Визначена особиста методична проблема кожного педагога. Учителі вивчають нові програми і підручники, додатковий науковий матеріал, оволодівають новими прийомами організації діяльності учнів на уроках, систематично вивчають спеціальну і педагогічну літературу. В школі створено методичну раду, яка складається із майстрів педагогічної праці, керівників шкільних методоб”єднань. Творчий доробок педагогів школи розміщено на шкільному сайті і є доступним для користувачів Інтернету. Аналіз відвідування свідчить про актуальність досвіду педагогів, його цінність. Педагоги школи завжди беруть участь у районному етапі конкурсу „Учитель року”. Заступники директора із навчально-виховної роботи Луценко Л.В., Павлик М.М., аналізуючи діяльність педагогів, з метою об’єктивної оцінки їх праці всебічно вивчають їх роботу, виділяють основні види професійних умінь педагогів: організаторські, комунікативні, дидактичні, аналітичні; визначають рівень сформованості професійних умінь учителів, вивчаючи їх утруднення, самооцінку, результати діяльності. Проводять співбесіди із окремих розділів базових наук і методики викладання предметів, оцінюють доповіді і виступи вчителів на семінарах, аналізують уроки і позакласні заходи, проводять анкетування і таке інше. Аналізи відвіданих уроків – глибокі, наукові, змістовні і з конкретними рекомендаціями і порадами. Висновки про діяльність педагогів, зроблені під час перевірки членами комісії, в основному співпадають із висновками заступників директора, що свідчить про об’єктивність оцінки діяльності вчителів. На належному рівні організована робота із підвищення кваліфікації педкадрів: усі систематично проходять курси при Донецькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, готують докурсові завдання і працюють над післякурсовими проблемами, звітують перед колегами про зміни в організації навчально-виховного процесу після курсів.

Атестація педкадрів організована згідно з чинними документами, є реальним відображенням стану діяльності педагогів. На початок 2005-2006 н.р. у школі працювало педагогів вищої кваліфікаційної категорії – 40, першої – 16, другої – 1, „спеціаліст” – 8, звання „старший учитель” мають 14, „учитель-методист” – 15 педагогів.

Але в організації методичної роботи є певні упущення. Не створена система підготовки вчителів до роботи у профільних класах, адміністрація школи усвідомлює розрізненість заходів у цьому напрямку, недостатньо глибоко аналізуються виконання навчальних планів і програм із варіативної складової навчального плану школи. Потребує посилення індивідуальна робота з педагогами щодо особистої відповідальності кожного за результати роботи. Потребують змін підходи щодо вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду педагогів школи.

 Завідувач райметодкабінету                                             К.Ю.Куцманд 

 квітень, 2007
 

Просмотров этой странички: 5807

Методики учителей
Конкурс Ёлочка живи (1199)
Учи английский онлайн по скайпу (1804)
Онлайн школа английского языка поможет и с испанским (1559)
Екологія наука про навколишнє середовище (2507)
Инновационные методы подхода к учащимся на уроках физической культуры (5256)
Дипломные и другие работы под заказ (2229)
Конспект урока трудового обучения 2 класс (8759)
Урок письма в первом классе (6610)
Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (3007)
Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях (12295)
урок у 7 класі линзы (5609)
Основні орієнтири виховання учнів шкіл (4527)
проект Етичного кодексу українського вчителя (3961)
Атестація педагогічних працівників. Методичні рекомендації (9142)
Ігри ( розвиток коммунікативної компетентності учнів) (10437)
Доповідь завідувача на колегії (3802)
Конкурсы (4845)
Ритмика природного календаря (3100)
Курс «Тельмановознавство» (4116)
Урок – презентація (33752)
Розвиток інноваційного потенціалу сільської школи: завдання, реалії, перспективи (5550)
Читання в початкових класах (17439)
Пошук , творчість - результат. (5009)
Педагогічні роздуми (4227)
Інтегровані уроки (18888)
Методическая копилка Орловой З.Н. (4827)
Свободненська ЗОШ , Орлова З.М. (3812)
Свободненська ЗОШ , Фрайтер О.О. (5054)
Педагогічні роздуми (3771)
Свободненська ЗОШ ,Тімченко Т.І. (6896)
Перший урок (6322)
Доповідь завідувача на серпневій нараді (5495)
Семінар вчителів початкової ланки , матеріали серпневої студії 2010 (4308)
Матеріали серпневої студії 2010. (3858)
Роль школи в розвитку села (4668)
Словник учителя та методиста (4349)
методичне об'єднання класних керівників (14310)
Схема довідки про стан викладання предмета (16720)
Педрада. Виховна робота в школі (18543)
Классному руководителю (7899)
Приемы обучения рисованию (4998)
Компетентності (6752)
Педагогічне кредо (6185)
Доповідь на серпневій конференції (10095)
Алгоритм вивчення ППД (9937)
Узагальнення вивчення стану викладання предметів (12434)
Cтан викладання навчального предмета (11865)
Материалы педагогических чтений (24319)
Педагогічні роздуми (4117)
Довідка 3 (8449)
Довідка 2(5808)
Довідка 1 (5741)
Опис досвіду роботи (17493)
Урок української мови в 8 класі (11319)
Інтегрований урок української мови (7102)
Компьютер в работе школьного библиотекаря (4824)
Семінар заступників директорів (7645)
Робота Творчої групи вчителів початкових класів (5593)